Παλαιότερα Έργα

ΔΥΑΣ - DARIAH-GR

dyas-dariah

Το ΔΥΑΣ, η Ελληνική Ψηφιακή Υποδομή για την Έρευνα στις ανθρωπιστικές Επιστήμες, είχε ως σκοπό (1) την υποστήριξη των ελληνικών επιστημονικών κοινοτήτων των ανθρωπιστικών επιστημών προκειμένου να συμβάλλει στην ανάπτυξη της έρευνας με χρήση τεχνολογιών των πληροφοριών, (2) την διευκόλυνση της πρόσβασης, χρήσης, δημιουργίας και μακροπρόθεσμης διατήρησης ερευνητικών δεδομένων σε ψηφιακή μορφή και (3) την διεύρυνση του πεδίου έρευνας έρευνας μέσω της διασύνδεσης κατανεμημένων ψηφιακών πόρων διαφόρων ειδών. Η Υποδομή διεξήγαγε τις δράσεις της σε συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Υποδομή για τις Τέχνες και τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες DARIAH και αποτέλεσε τον φορέα της συμμετοχής της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή υποδομή.

LoCloud - Local content in a Europeana cloud

LoCloud

Το έργο LoCloud βασίστηκε στα επιτεύγματα του CARARE και στόχευε στην επέκτασή τους έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένας συσσωρευτής, βασισμένος σε ένα αποθετήριο, ο οποίος θα συλλέγει υλικό και θα το προωθεί στην Europeana. Το αποτέλεσμα της εργασίας αυτής περιλαμβάνει την συνεισφορά περισσότερων από 5 εκατομμύρια αντικείμενα στην Europeana.

Europeana Cloud

europeana

Το έργο Europeana Cloud, το οποίο συντονίζεται από το Europeana Foundation, είναι ένα Δίκτυο Βέλτιστης Πρακτικής που στοχεύσει στη δημιουργία ενός συστήματος το οποίο βασίζεται σε τεχνολογία cloud για την Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη (Europeana) και τους συσσωρευτές της. Το έργο Europeana Cloud παρέχει νέο περιεχόμενο, νέα μεταδεδομένα, ένα νέο ενιαίο αποθηκευτικό σύστημα, νέα εργαλεία και υπηρεσίες για ερευνητές και μια νέα πλατφόρμα επονομαζόμενη Europeana Research.

3D-ICONS

3d-icon-2

Το 3DIcons αποσκοπούσε στην ψηφιοποίηση μια σειράς από αρχιτεκτονικά και αρχαιολογικά αριστουργήματα παγκόσμιας και ευρωπαϊκής πολιτιστικής σημασίας με απώτερο στόχο να παρέχει τρισδιάστατα μοντέλα και σχετικό ψηφιακό περιεχόμενο στην Europeana.

EHRI - European Holocaust Research Infrastructure

EHRI-Logo_imagefull

Το έργο EHRI (European Holocaust Research Infrastructure) στόχευε στην υποστήριξη της ευρωπαϊκής ερευνητικής κοινότητας του Ολοκαυτώματος με το άνοιγμα μιας ψηφιακής πύλης που παρείχε πρόσβαση σε διάσπαρτες πηγές που αναφέρονται στο Ολοκαύτωμα σε όλη την Ευρώπη και το Ισραήλ, ενθαρρύνοντας τη συνεργατική έρευνα με την ανάπτυξη εργαλείων.

CARARE - Connecting ARchaeology and ARchitecture in Europeana

CARARE

Το έργο CARARE αφορούσε στη δημιουργία ενός Δικτύου Βέλτιστης Πρακτικής και μιας υπηρεσίας συγκέντρωσης με σκοπό τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας με την Europeana του διαθέσιμου ψηφιακού περιεχομένου από την περιοχή της αρχαιολογίας και της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.

Preparing DARIAH

preparingDARIAH

Το έργο “Preparing DARIAH: Preparing for the construction of the Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities” είχε ως στόχο την δημιουργία των βάσεων (στρατηγικών, οικονομικών, νομικών, τεχνολογικών και εννοιολογικών) για τον έγκαιρο σχεδιασμό και την κατασκευή των ψηφιακών υποδομών που απαιτούνται για την έρευνα που σχετίζεται με τις τέχνες, τις ανθρωπιστικές επιστήμες και την πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης.

preloader