Επικοινωνία

Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας
Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων,
Ερευνητικό Κέντρο “Αθηνά”

Ταχυδρομική διεύθυνση
Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου
T.K. 151 25, Παράδεισος Αμαρουσίου

Γραφεία
Αιγιαλείας 48 & Επιδαύρου
T.K. 151 25, Παράδεισος Αμαρουσίου

T: +30 210 6875425
F: +30 210 6856804
E: contact@dcu.gr

preloader