EHRI - European Holocaust Research Infrastructure

Tο έργο EHRI (European Holocaust Research Infrastructure) ξεκίνησε το 2010 και έληξε 4 χρόνια αργότερα. Κύριος στόχος του EHRI υπήρξε η υποστήριξη της ευρωπαϊκή ερευνητικής κοινότητας του Ολοκαυτώματος μέσω μιας πύλης που θα παρείχε online πρόσβαση σε διάσπαρτες πηγές που αναφέρονται στο Ολοκαύτωμα σε όλη την Ευρώπη και το Ισραήλ, ενθαρρύνοντας έτσι τη συνεργατική έρευνα με την ανάπτυξη εργαλείων. Για να επιτευχθεί αυτό είκοσι οργανισμοί – ερευνητικά ιδρύματα, βιβλιοθήκες, αρχεία, μουσεία κτλ – από δεκατρείς χώρες συνεργάστηκαν σε μια κοινοπραξία.

Οι μελέτες της περιόδου του Ολοκαυτώματος βασίζονται σε μια τεράστια ποικιλία αρχείων, τα οποία είναι αποσπασματικά και διάσπαρτα σε όλο τον κόσμο, καθιστώντας την πρόσβαση περίπλοκη, αν όχι αδύνατη, και πολύ χρονοβόρα. Ο κατακερματισμός των πηγών δεν προκύπτει μόνον από το γεγονός ότι το Ολοκαύτωμα δεν περιορίζεται σε έναν τόπο ή μία χώρα, αλλά και από το ίδιο το ναζιστικό καθεστώς το οποίο επιχείρησε να καταστρέψει τα αποδεικτικά στοιχεία, καθώς και τη μετανάστευση των επιζώντων του Ολοκαυτώματος μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Μεταπολεμικά, ξεκίνησαν πολλά διαφορετικά έργα για την τεκμηρίωση των πραγματικών γεγονότων. Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν δημιουργηθεί ακόμα πιο συγκεκριμένες συλλογές, ιδιαίτερα σε περιφερειακά κέντρα, και έχουν ανοίξει τα αρχεία της Ανατολικής Ευρώπης. Δυστυχώς δεν υπάρχει επίσης ομοιομορφία στην καταλογογράφηση και την περιγραφή. Τόσο στα πρωτότυπα έγγραφα, καθώς και στην καταγραφή των συστημάτων, χρησιμοποιούνται πολλές διαφορετικές γλώσσες. Τέλος, μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τους ερευνητές του Ολοκαυτώματος είναι να αποφύγουν την κυριαρχία των «πηγών των δραστών», έναντι αυτών των διωκόμενων Εβραίων, τα έγγραφα των οποίων συχνά ακολούθησαν την τύχη των ιδιοκτητών τους: σε πολλές περιπτώσεις καταστράφηκαν ή διεσπάρησαν.

Με βάση την εξαιρετική δουλειά συλλογής και αποθήκευσης εγγράφων, αντικειμένων, φωτογραφιών, ταινιών και λοιπών έργων τέχνης που σχετίζονται με το Ολοκαύτωμα εκ μέρους πολλών φορέων σε όλη την Ευρώπη και το Ισραήλ, η σύνδεση όλων αυτών των πηγών έχει πλέον καταστεί δυνατή. Διευρύνοντας τα προγράμματα ενσωμάτωσης τα οποία ανέλαβαν κατά τις περασμένες δεκαετίες οι είκοσι εταίροι της ολομέλειας καθώς και ένα ευρώ δίκτυο συνδεδεμένων εταίρων, το EHRI μετέτρεψε τα διαθέσιμα στοιχεία για το Ολοκαύτωμα σε ένα συνεκτικό σώμα των πόρων.

Μια σημαντική προϋπόθεση για την επιτυχία του EHRI υπήρξε η διεπιστημονική του δομή. Οι μελετητές που ενεπλάκησαν στην EHRI δεν ήταν μόνο εκπαιδευμένοι ιστορικοί και πολιτικοί και κοινωνικοί επιστήμονες, αλλά και αρχειονόμοι και ειδικοί των ψηφιακών ερευνητικών υποδομών. Η συνεργασία αυτή ήταν ζωτικής σημασίας για τις προοπτικές και την επιτυχή έκβαση του EHRI.

Στο EHRI, η Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας ήταν υπεύθυνη για:

– Τον προσδιορισμό και την ανάλυση των ερευνητικών πρακτικών και της χρήσης του αρχειακού υλικού στην περιοχή της έρευνας για το Ολοκαύτωμα
– Τον προσδιορισμό και την ανάλυση των ερευνητικών πρακτικών στον ψηφιακό χώρο και του τρόπου με τον οποίο αυτές θα μπορούσαν να υποστηρίξουν και να ενισχύσουν την έρευνα της περιόδου του Ολοκαυτώματος
– Τη δημιουργία ενός συνόλου δεδομένων και λειτουργικών απαιτήσεων με βάση την ανάλυση των επιστημονικών ερευνητικών πρακτικών

Αρχική τοποθεσία: http://www.ehri-project.eu/

EHRI-Logo_imagefull
preloader