Ενεργά έργα

4CH - Competence Centre for the Conservation of Cultural Heritage

4CHproject_510x384

Το 4CH είναι ένα ερευνητικό έργο χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος H2020, που ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 2021 και θα έχει διάρκεια τρία χρόνια. Το έργο θα σχεδιάσει και θα προετοιμάσει ένα Ευρωπαϊκό Κέντρο Τεχνογνωσίας για τη Διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (CH).

NEP4DISSENT: New Exploratory Phase in Research on East European Cultures of Dissent

nep4dissent_vertical_white

Ένα ερευνητικό δίκτυο, χρηματοδοτούμενο από τη δράση COST, για τη μελέτη της αντίστασης στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες της Ευρώπης κατά την περίοδο 1945-1989.

ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ: Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για τη Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία

Apollonis_banner_text_1080x810

Η υποδομή ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ έχει ως αποστολή τη δημιουργία και λειτουργία ενός περιβάλλοντος υπηρεσιών, πόρων, εκπαίδευσης και υποστήριξης, το οποίο θα επιτρέπει την ολοκληρωμένη πρόσβαση και αξιοποίηση συλλογών ψηφιακών πόρων των ανθρωπιστικών επιστημών και της γλωσσικής τεχνολογίας για ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς, αλλά και παραγωγικούς σκοπούς, καθώς και τον εμπλουτισμό αυτών και την παραγωγή και ενσωμάτωση νέων.

Υπηρεσίες Ψηφιακής Επιμέλειας

Digital_Curation_Services_banner

Το εσωτερικό έργο Υπηρεσίες Ψηφιακής Επιμέλειας, αξιοποιώντας κυρίως τα υπόλοιπα των εκτελεσθέντων από τη ΜΟΨΕ έργων παροχής υπηρεσιών, στηρίζει την περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη υπηρεσιών ψηφιακής επιμέλειας σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας της ΜΟΨΕ.

ARKWORK - Archaeological practices and knowledge work in the digital environment

Arkwork_banner_1080x810

(English) The COST action ARKWORK is aimed at forming an interdisciplinary network that will collect the knowledge and experiences of researchers and projects, national as well as European, in producing and exploiting archaeological knowledge.

preloader