Ενεργά έργα

TRANS-Lighthouses

TRANS-Lighthouses

Το TRANS-Lighthouses είναι ένα χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο που αποσκοπεί στη συλλογή στοιχείων σχετικά με τα υλικά και άυλα αποτελέσματα των λύσεων που βασίζονται στη φύση (NBS), προκειμένου να επανεξεταστούν και να επαναπροσδιοριστούν τα κύρια στοιχεία που συνθέτουν την πολυπλοκότητα της δημιουργίας κοινωνικά και οικολογικά δίκαιων λύσεων που βασίζονται στη φύση.

Εμβληματική δράση ΕΛΙΔΕΚ "Ψηφιακό Τοπίο"

DigitalLandscape_1080x810

Εμβληματική δράση ΕΛΙΔΕΚ “Το αναδυόμενο τοπίο ψηφιακής εργασίας στις Ανθωπιστικές Επιστήμες στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών υποδομών DARIAH και CLARIN”.

4CH - Competence Centre for the Conservation of Cultural Heritage

4CHproject_510x384

Το 4CH είναι ένα ερευνητικό έργο χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος H2020, που ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 2021 και θα έχει διάρκεια τρία χρόνια. Το έργο θα σχεδιάσει και θα προετοιμάσει ένα Ευρωπαϊκό Κέντρο Τεχνογνωσίας για τη Διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (CH).

Υπηρεσίες Ψηφιακής Επιμέλειας

Digital_Curation_Services_banner

Το εσωτερικό έργο Υπηρεσίες Ψηφιακής Επιμέλειας, αξιοποιώντας κυρίως τα υπόλοιπα των εκτελεσθέντων από τη ΜΟΨΕ έργων παροχής υπηρεσιών, στηρίζει την περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη υπηρεσιών ψηφιακής επιμέλειας σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας της ΜΟΨΕ.

preloader