Ενεργά έργα

SHARE 3D - Sharing new perspectives

Share3D_banner_510x384

Το πρόγραμμα “Sharing new perspectives” χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Connecting Europe Facility) και, χρησιμοποιώντας ως όχημα το ενδιαφέρον για τρισδιάστατες αναπαραστάσεις, θα ενθαρρύνει τους τελικούς χρήστες να αλληλεπιδράσουν με δημιουργικό και διαδραστικό τρόπο με περιεχόμενο της Europeana.

NEP4DISSENT: New Exploratory Phase in Research on East European Cultures of Dissent

nep4dissent_vertical_white

Ένα ερευνητικό δίκτυο, χρηματοδοτούμενο από τη δράση COST, για τη μελέτη της αντίστασης στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες της Ευρώπης κατά την περίοδο 1945-1989.

ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ: Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για τη Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία

Apollonis_banner_text_1080x810

Η υποδομή ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ έχει ως αποστολή τη δημιουργία και λειτουργία ενός περιβάλλοντος υπηρεσιών, πόρων, εκπαίδευσης και υποστήριξης, το οποίο θα επιτρέπει την ολοκληρωμένη πρόσβαση και αξιοποίηση συλλογών ψηφιακών πόρων των ανθρωπιστικών επιστημών και της γλωσσικής τεχνολογίας για ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς, αλλά και παραγωγικούς σκοπούς, καθώς και τον εμπλουτισμό αυτών και την παραγωγή και ενσωμάτωση νέων.

Υπηρεσίες Ψηφιακής Επιμέλειας

Digital_Curation_Services_banner

Το εσωτερικό έργο Υπηρεσίες Ψηφιακής Επιμέλειας, αξιοποιώντας κυρίως τα υπόλοιπα των εκτελεσθέντων από τη ΜΟΨΕ έργων παροχής υπηρεσιών, στηρίζει την περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη υπηρεσιών ψηφιακής επιμέλειας σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας της ΜΟΨΕ.

ARKWORK - Archaeological practices and knowledge work in the digital environment

Arkwork_banner_1080x810

(English) The COST action ARKWORK is aimed at forming an interdisciplinary network that will collect the knowledge and experiences of researchers and projects, national as well as European, in producing and exploiting archaeological knowledge.

Europeana DSI

dsi2

To έργο Europeana DSI, το τρίτο κατά σειρά έργο με σκοπό την ολοκλήρωση της στρατηγικής 2015-2020 της Europeana, βασίζεται στην υπάρχουσα πλατφόρμα της Υποδομής Ψηφιακών Υπηρεσιών της Europeana την οποία και επεκτείνει. Το έργο Europeana DSI στοχεύει στην παροχή καλύτερης εμπειρίας προς τους χρήστες της πλατφόρμας, στη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων και των μεταδεδομένων, στη βελτίωση της ανοιχτής πρόσβασης στα δεδομένα και στην ενδυνάμωση του οικοσυστήματος της Europeana.

preloader