Ενεργά έργα

Υπηρεσίες Ψηφιακής Επιμέλειας

Digital Curation Services

Το εσωτερικό έργο Υπηρεσίες Ψηφιακής Επιμέλειας, αξιοποιώντας κυρίως τα υπόλοιπα των εκτελεσθέντων από τη ΜΟΨΕ έργων παροχής υπηρεσιών, στηρίζει την περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη υπηρεσιών ψηφιακής επιμέλειας σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας της ΜΟΨΕ.

RDA3 - RDA Europe – the European plug-in to the global Research Data Alliance

RDA

(English) The Research Data Alliance Europe project aims at facilitating European representation within the RDA Global Αlliance.

ARKWORK - Archaeological practices and knowledge work in the digital environment

arkwork

(English) The COST action ARKWORK is aimed at forming an interdisciplinary network that will collect the knowledge and experiences of researchers and projects, national as well as European, in producing and exploiting archaeological knowledge.

Europeana DSI-2

dsi2

To έργο Europeana DSI-2, το δεύτερο κατά σειρά έργο με σκοπό την ολοκλήρωση της στρατηγικής 2015-2020 της Europeana, βασίζεται στην υπάρχουσα πλατφόρμα της Υποδομής Ψηφιακών Υπηρεσιών της Europeana την οποία και επεκτείνει. Το έργο Europeana DSI-2 στοχεύει στην παροχή καλύτερης εμπειρίας προς τους χρήστες της πλατφόρμας, στη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων και των μεταδεδομένων, στη βελτίωση της ανοιχτής πρόσβασης στα δεδομένα και στην ενδυνάμωση του οικοσυστήματος της Europeana.

DariahTeach

DARIAH-TEACH

Το έργο DariahTeach είναι μία κοινοπραξία επτά πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων σε όλη την Ευρώπη η οποία στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ανοιχτού λογισμικού, υψηλής ποιότητας, πολύγλωσσου προγράμματος σπουδών για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες. Το έργο θα χαρακτηρίζεται από ευέλικτη, τοπικά διαμορφωμένη εκπαιδευτική ύλη καθώς επίσης και από μια κεντρική, αρθρωτή διαδικτυακή πύλη η οποία θα φιλοξενεί, θα παραδίδει και θα διατηρεί αυτή την εκπαιδευτική ύλη. Το DariahTeach αντιπροσωπεύει την πρώτη ανοιχτά προσβάσιμη ύλη στις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες του είδους της και θα εξυπηρετεί ως πρότυπο για τη δημιουργία και παράδοση ανοιχτού λογισμικού ασύγχρονης εκπαιδευτικής ύλης στο διαδίκτυο, από την οποία άλλες κοινότητες θα μπορούν να επωφεληθούν.

preloader