Ενεργά έργα

ATRIUM

ATRIUM_510x384

Το ATRIUM (Advancing Frontier Research In the Arts and Humanities) είναι ένα ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο, που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2024 και έχει διάρκεια τέσσερα χρόνια. Το έργο γεφυρώνει τέσσερις ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές: DARIAH (ανθρωπιστικές επιστήμες και τέχνες), ARIADNE (αρχαιολογία), CLARIN (γλώσσα) και OPERAS (ανοιχτή επιστημονική επικοινώνηση στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες), και φέρνει μαζί 17 εταίρους και 12 συνδεδεμένες οντότητες από 12 χώρες της Ευρώπης.

TRANS-Lighthouses

TRANS-Lighthouses

Το TRANS-Lighthouses είναι ένα χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο που αποσκοπεί στη συλλογή στοιχείων σχετικά με τα υλικά και άυλα αποτελέσματα των λύσεων που βασίζονται στη φύση (NBS), προκειμένου να επανεξεταστούν και να επαναπροσδιοριστούν τα κύρια στοιχεία που συνθέτουν την πολυπλοκότητα της δημιουργίας κοινωνικά και οικολογικά δίκαιων λύσεων που βασίζονται στη φύση.

Εμβληματική δράση ΕΛΙΔΕΚ "Ψηφιακό Τοπίο"

DigitalLandscape_1080x810

Εμβληματική δράση ΕΛΙΔΕΚ “Το αναδυόμενο τοπίο ψηφιακής εργασίας στις Ανθωπιστικές Επιστήμες στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών υποδομών DARIAH και CLARIN”.

Υπηρεσίες Ψηφιακής Επιμέλειας

Digital_Curation_Services_banner

Το εσωτερικό έργο Υπηρεσίες Ψηφιακής Επιμέλειας, αξιοποιώντας κυρίως τα υπόλοιπα των εκτελεσθέντων από τη ΜΟΨΕ έργων παροχής υπηρεσιών, στηρίζει την περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη υπηρεσιών ψηφιακής επιμέλειας σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας της ΜΟΨΕ.

preloader