Ενεργά έργα

Europeana DSI-2

dsi2

To έργο Europeana DSI-2, το δεύτερο κατά σειρά έργο με σκοπό την ολοκλήρωση της στρατηγικής 2015-2020 της Europeana, βασίζεται στην υπάρχουσα πλατφόρμα της Υποδομής Ψηφιακών Υπηρεσιών της Europeana την οποία και επεκτείνει. Το έργο Europeana DSI-2 στοχεύει στην παροχή καλύτερης εμπειρίας προς τους χρήστες της πλατφόρμας, στη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων και των μεταδεδομένων, στη βελτίωση της ανοιχτής πρόσβασης στα δεδομένα και στην ενδυνάμωση του οικοσυστήματος της Europeana.

DariahTeach

DARIAH-TEACH

Το έργο DariahTeach είναι μία κοινοπραξία επτά πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων σε όλη την Ευρώπη η οποία στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ανοιχτού λογισμικού, υψηλής ποιότητας, πολύγλωσσου προγράμματος σπουδών για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες. Το έργο θα χαρακτηρίζεται από ευέλικτη, τοπικά διαμορφωμένη εκπαιδευτική ύλη καθώς επίσης και από μια κεντρική, αρθρωτή διαδικτυακή πύλη η οποία θα φιλοξενεί, θα παραδίδει και θα διατηρεί αυτή την εκπαιδευτική ύλη. Το DariahTeach αντιπροσωπεύει την πρώτη ανοιχτά προσβάσιμη ύλη στις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες του είδους της και θα εξυπηρετεί ως πρότυπο για τη δημιουργία και παράδοση ανοιχτού λογισμικού ασύγχρονης εκπαιδευτικής ύλης στο διαδίκτυο, από την οποία άλλες κοινότητες θα μπορούν να επωφεληθούν.

preloader