Έργα

ATRIUM

ATRIUM_510x384

Το ATRIUM (Advancing Frontier Research In the Arts and Humanities) είναι ένα ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο, που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2024 και έχει διάρκεια τέσσερα χρόνια. Το έργο γεφυρώνει τέσσερις ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές: DARIAH (ανθρωπιστικές επιστήμες και τέχνες), ARIADNE (αρχαιολογία), CLARIN (γλώσσα) και OPERAS (ανοιχτή επιστημονική επικοινώνηση στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες), και φέρνει μαζί 17 εταίρους και 12 συνδεδεμένες οντότητες από 12 χώρες της Ευρώπης.

TRANS-Lighthouses

TRANS-Lighthouses

Το TRANS-Lighthouses είναι ένα χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο που αποσκοπεί στη συλλογή στοιχείων σχετικά με τα υλικά και άυλα αποτελέσματα των λύσεων που βασίζονται στη φύση (NBS), προκειμένου να επανεξεταστούν και να επαναπροσδιοριστούν τα κύρια στοιχεία που συνθέτουν την πολυπλοκότητα της δημιουργίας κοινωνικά και οικολογικά δίκαιων λύσεων που βασίζονται στη φύση.

Εμβληματική δράση ΕΛΙΔΕΚ "Ψηφιακό Τοπίο"

DigitalLandscape_1080x810

Εμβληματική δράση ΕΛΙΔΕΚ “Το αναδυόμενο τοπίο ψηφιακής εργασίας στις Ανθωπιστικές Επιστήμες στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών υποδομών DARIAH και CLARIN”.

4CH - Competence Centre for the Conservation of Cultural Heritage

4CHproject_510x384

Το 4CH είναι ένα ερευνητικό έργο χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος H2020, που ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 2021 και θα έχει διάρκεια τρία χρόνια. Το έργο θα σχεδιάσει και θα προετοιμάσει ένα Ευρωπαϊκό Κέντρο Τεχνογνωσίας για τη Διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (CH).

SHARE 3D - Sharing new perspectives

13

Το πρόγραμμα “Sharing new perspectives” χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Connecting Europe Facility) και, χρησιμοποιώντας ως όχημα το ενδιαφέρον για τρισδιάστατες αναπαραστάσεις, θα ενθαρρύνει τους τελικούς χρήστες να αλληλεπιδράσουν με δημιουργικό και διαδραστικό τρόπο με περιεχόμενο της Europeana.

NEP4DISSENT: New Exploratory Phase in Research on East European Cultures of Dissent

nep4dissent_vertical_white

Ένα ερευνητικό δίκτυο, χρηματοδοτούμενο από τη δράση COST, για τη μελέτη της αντίστασης στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες της Ευρώπης κατά την περίοδο 1945-1989.

ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ: Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για τη Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία

Apollonis_banner_text_1080x810

Η υποδομή ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ έχει ως αποστολή τη δημιουργία και λειτουργία ενός περιβάλλοντος υπηρεσιών, πόρων, εκπαίδευσης και υποστήριξης, το οποίο θα επιτρέπει την ολοκληρωμένη πρόσβαση και αξιοποίηση συλλογών ψηφιακών πόρων των ανθρωπιστικών επιστημών και της γλωσσικής τεχνολογίας για ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς, αλλά και παραγωγικούς σκοπούς, καθώς και τον εμπλουτισμό αυτών και την παραγωγή και ενσωμάτωση νέων.

Υπηρεσίες Ψηφιακής Επιμέλειας

Digital_Curation_Services_banner

Το εσωτερικό έργο Υπηρεσίες Ψηφιακής Επιμέλειας, αξιοποιώντας κυρίως τα υπόλοιπα των εκτελεσθέντων από τη ΜΟΨΕ έργων παροχής υπηρεσιών, στηρίζει την περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη υπηρεσιών ψηφιακής επιμέλειας σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας της ΜΟΨΕ.

RDA3 - RDA Europe – the European plug-in to the global Research Data Alliance

RDA

(English) The Research Data Alliance Europe project aims at facilitating European representation within the RDA Global Αlliance.

ARKWORK - Archaeological practices and knowledge work in the digital environment

Arkwork_banner_1080x810

(English) The COST action ARKWORK is aimed at forming an interdisciplinary network that will collect the knowledge and experiences of researchers and projects, national as well as European, in producing and exploiting archaeological knowledge.

preloader