Έργα

ARK4

ARK4

Το ΑΡΚ4 στοχεύε στη δημιουργία ενός εικονικού διαλόγου μεταξύ του κοινού και ινστιτούτων που κατέχουν πληροφορία. Εξερευνώντας πρωτοποριακή τεχνολογία, το έργο στοχεύε στη διάδοση γνώσης για το παρελθόν σε ένα ευρύ, νεότερο ηλικιακά κοινό. Το έργο ΑΡΚ4 αποτέλεσε συνεργασία μεταξύ τεσσάρων νορβηγικών ινστιτούτων: NTNU University Library, NTNU Computer and Information Technology(IDI), Regional State Archive, Trondheim και Norsk Døve Museum ενώ η Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας ήταν ο διεθνής συνεργάτης στο έργο.

Προβολή του έργου ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών στον Παγκόσμιο Ιστό

akadhmia

Στο πλαίσιο του έργου αναπτύχθηκε και τέθηκε σε λειτουργία μία ολοκληρωμένη διαδικτυακή υπηρεσία διαδραστικής παρουσίασης υλικού από έντεκα Ερευνητικά Κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών, η οποία εκμεταλλεύεται τις σύγχρονες τεχνολογίες του Παγκοσμίου Ιστού. Βασικός στόχος του έργου ήταν η χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών του Παγκοσμίου Ιστού για την ενοποιημένη θεματική παρουσίαση ετερογενούς πληροφοριακού υλικού και τεκμηρίων της Ακαδημίας Αθηνών από 43 διαφορετικές συλλογές συνολικού όγκου της τάξης των 500.000 σελίδων.

NeMO

nedimah

Η Οντολογία Μεθόδων NeDiMAH (NeDiMAH Methods Ontology – NeMO) αποτελεί ένα ολοκληρωμένο οντολογικό μοντέλο της ερευνητικής πρακτικής στις Τέχνες και τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες που ανέπτυξε η Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας μέσα στο πλαίσιο του Ερευνητικού Δικτύου NeDiMAH. Το αποτέλεσμα του έργου αυτού περιλαμβάνει την οντολογία, η οποία έχει παραδοθεί τόσο σε έντυπη όσο και σε αναγνώσιμη από μηχανή μορφή και μία διαδικτυακή υπηρεσία που περιλαμβάνει βάση δεδομένων με τον ορισμό της οντολογίας και την απαραίτητη λειτουργικότητα για την υποστήριξη της πρόσβασης στην οντολογία αλλά και της εξέλιξής της.

ΔΥΑΣ - DARIAH-GR

dyas-dariah

Το ΔΥΑΣ, η Ελληνική Ψηφιακή Υποδομή για την Έρευνα στις ανθρωπιστικές Επιστήμες, είχε ως σκοπό (1) την υποστήριξη των ελληνικών επιστημονικών κοινοτήτων των ανθρωπιστικών επιστημών προκειμένου να συμβάλλει στην ανάπτυξη της έρευνας με χρήση τεχνολογιών των πληροφοριών, (2) την διευκόλυνση της πρόσβασης, χρήσης, δημιουργίας και μακροπρόθεσμης διατήρησης ερευνητικών δεδομένων σε ψηφιακή μορφή και (3) την διεύρυνση του πεδίου έρευνας έρευνας μέσω της διασύνδεσης κατανεμημένων ψηφιακών πόρων διαφόρων ειδών. Η Υποδομή διεξήγαγε τις δράσεις της σε συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Υποδομή για τις Τέχνες και τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες DARIAH και αποτέλεσε τον φορέα της συμμετοχής της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή υποδομή.

LoCloud - Local content in a Europeana cloud

LoCloud

Το έργο LoCloud βασίστηκε στα επιτεύγματα του CARARE και στόχευε στην επέκτασή τους έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένας συσσωρευτής, βασισμένος σε ένα αποθετήριο, ο οποίος θα συλλέγει υλικό και θα το προωθεί στην Europeana. Το αποτέλεσμα της εργασίας αυτής περιλαμβάνει την συνεισφορά περισσότερων από 5 εκατομμύρια αντικείμενα στην Europeana.

Europeana Cloud

europeana

Το έργο Europeana Cloud, το οποίο συντονίζεται από το Europeana Foundation, είναι ένα Δίκτυο Βέλτιστης Πρακτικής που στοχεύσει στη δημιουργία ενός συστήματος το οποίο βασίζεται σε τεχνολογία cloud για την Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη (Europeana) και τους συσσωρευτές της. Το έργο Europeana Cloud παρέχει νέο περιεχόμενο, νέα μεταδεδομένα, ένα νέο ενιαίο αποθηκευτικό σύστημα, νέα εργαλεία και υπηρεσίες για ερευνητές και μια νέα πλατφόρμα επονομαζόμενη Europeana Research.

3D-ICONS

3d-icon-2

Το 3DIcons αποσκοπούσε στην ψηφιοποίηση μια σειράς από αρχιτεκτονικά και αρχαιολογικά αριστουργήματα παγκόσμιας και ευρωπαϊκής πολιτιστικής σημασίας με απώτερο στόχο να παρέχει τρισδιάστατα μοντέλα και σχετικό ψηφιακό περιεχόμενο στην Europeana.

EHRI - European Holocaust Research Infrastructure

EHRI-Logo_imagefull

Το έργο EHRI (European Holocaust Research Infrastructure) στόχευε στην υποστήριξη της ευρωπαϊκής ερευνητικής κοινότητας του Ολοκαυτώματος με το άνοιγμα μιας ψηφιακής πύλης που παρείχε πρόσβαση σε διάσπαρτες πηγές που αναφέρονται στο Ολοκαύτωμα σε όλη την Ευρώπη και το Ισραήλ, ενθαρρύνοντας τη συνεργατική έρευνα με την ανάπτυξη εργαλείων.

CARARE - Connecting ARchaeology and ARchitecture in Europeana

CARARE

Το έργο CARARE αφορούσε στη δημιουργία ενός Δικτύου Βέλτιστης Πρακτικής και μιας υπηρεσίας συγκέντρωσης με σκοπό τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας με την Europeana του διαθέσιμου ψηφιακού περιεχομένου από την περιοχή της αρχαιολογίας και της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.

Preparing DARIAH

preparingDARIAH

Το έργο “Preparing DARIAH: Preparing for the construction of the Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities” είχε ως στόχο την δημιουργία των βάσεων (στρατηγικών, οικονομικών, νομικών, τεχνολογικών και εννοιολογικών) για τον έγκαιρο σχεδιασμό και την κατασκευή των ψηφιακών υποδομών που απαιτούνται για την έρευνα που σχετίζεται με τις τέχνες, τις ανθρωπιστικές επιστήμες και την πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης.

preloader