SHARE 3D - Sharing new perspectives

13Σχετικά με το Share3D

Το έργο Share 3D: Sharing your perspectives ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2018. Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Agreement number: INEA/CEF/ICT/A2017/1568597, action No: 2017-EU-IA-0139) και συντονίζεται από τη Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας του Ινστιτούτου Πληροφοριακών Συστημάτων του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά. Εταίροι του έργου είναι, επίσης, οι: CARARE, NoHo, University of Vilnius και Visual Dimension. Όλοι τους δραστηριοποιούνται στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς και διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και την εμπειρία για την επίτευξη του στόχου του έργου, που είναι να καταστήσει το πολιτιστικό απόθεμα διαθέσιμο και προσβάσιμο σε όλους διαδικτυακά, και να ενθαρρύνει το κοινό να  συνδημιουργήσει, διαμοιραστεί και αλληλεπιδράσει με αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω ψηφιακών αφηγήσεων. Για το λόγο αυτό, το Share3D παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες να χρησιμοποιήσουν δύο νέα εργαλεία που ανέπτυξε πρόσφατα, το Share3D Dashboard και το Share3D Storymaker, καθένα εκ των οποίων εξυπηρετεί συγκεκριμένο σκοπό και κοινό. Έτσι, το τριδιάστατο περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο μέσω του Sketchfab μπορεί να αναμειχθεί με εγγραφές (2D και 3D) της Europeana και να παραχθεί μια ψηφιακή αφήγηση για εκπαιδευτικούς σκοπούς, καλλιτεχνική έκφραση, τουριστική προβολή, έρευνα.

 

Τα εργαλεία του Share3D

Dashboard

Το Share3D Dashboard είναι μια υπηρεσία νέφους που επιτρέπει σε εγγεγραμμένους χρήστες να εισαγάγουν τα τριδιάστατα μοντέλα τους απευθείας από τον λογαριασμό τους στο Sketchfab, να επεξεργαστούν τα μεταδεδομένα τους σύμφωνα με όσα προβλέπει το Share3D και να αποθηκεύσουν τις αλλαγές. Στη συνέχεια, τα τριδιάστατα μοντέλα μπορούν να υποβληθούν στη Europeana (κατόπιν διαδικασίας έγκρισης) και να διατεθούν δημόσια στην κοινότητα ως ανοιχτά δεδομένα.

Το εργαλείο Share3D Dashboard είναι ιδανικό για:

  • δημιουργούς τριδιάστατων μοντέλων που αναπαριστούν πολιτιστικά αντικείμενα/μνημεία και θέλουν να τα μοιραστούν,
  • πολιτιστικούς οργανισμούς, λ.χ., πινακοθήκες/γκαλερί, μουσεία κ.λπ., που θέλουν να αποτυπώσουν τις συλλογές τους και να διαδώσουν την αξία τους,
  • ερευνητές, π.χ. αρχαιολόγους, που θέλουν να αποτυπώσουν, μνημεία, χώρους, ανασκαφικά ευρήματα και να τα τεκμηριώσουν ψηφιακά.

Storymaker

Το Share3D Storymaker είναι μία υπηρεσία νέφους που επιτρέπει στους χρήστες να διερευνήσουν, δημιουργήσουν και βιώσουν τριδιάστατα αντικείμενα ως ιστορίες, με τρόπο ρηξικέλευθο. Το εργαλείο Storymaker επιτρέπει σε χρήστες οποιουδήποτε υποβάθρου και εμπειρίας να συνδυάζουν από κοινού τριδιάστατα αντικείμενα –από το Sketchfab, τη Europeana (2D και 3D) ή το δικό τους αποθετήριο– με εικόνες, και να δημιουργούν ψηφιακές αφηγήσεις χρησιμοποιώντας οποιονδήποτε από τους τρεις προβλεπόμενους τρόπους:

  • μια ψηφιακή αφήγηση γύρω από ένα τριδιάστατο αντικείμενο με 2D και 3D hotspots,
  • μια ψηφιακή αφήγηση που συντίθεται από 2D και 3D slides,
  • μια ψηφιακή αφήγηση με συνδυασμό 2D και 3D αντικειμένων παραταγμένα σε χρονολόγιο.

 

Υπάρχουν οδηγίες τις οποίες ο χρήστης μπορεί εύκολα να βρει και να ακολουθήσει, ξεκινώντας από τη διαδικασία εγγραφής, τη δημιουργία, τη διαχείριση και τη δημοσίευση μιας ιστορίας/ψηφιακής αφήγησης.

Το εργαλείο Share3D Storymaker είναι ιδανικό για:

  • εκπαιδευτικούς σκοπούς, λ.χ., χρήση μιας ψηφιακής αφήγησης γύρω από μια τριδιάστατη αναπαράσταση αντικειμένου, χώρου, καλλιτέχνη, επιστήμονα κ.λπ., κατά τη διδασκαλία στην τάξη,
  • τουρισμό, λ.χ. χρήση μιας τριδιάστατης ψηφιακής αφήγησης γύρω από ένα μνημείο ως εργαλείο ξενάγησης, ώστε οι τουρίστες να μπορούν να κατανοήσουν και οπτικοποιήσουν καλύτερα το μνημείο και την ιστορία του,
  • δημιουργικό κλάδο, λ.χ., το τριδιάστατο περιεχόμενο μπορεί να προσελκύσει το ενδιαφέρον του κοινού σε μια σκηνή,
  • έρευνα, καθώς μια τριδιάστατη ψηφιακή αφήγηση μπορεί να είναι ένα αποτελεσματικό μέσο διάχυσης σε ευρύτερο κοινό, επιτυγχάνοντας αναγνώριση και ευαισθητοποίηση.

Πέρα από τη φαντασία, το εργαλείο Storymaker μπορεί να ενεργοποιήσει την περιέργεια του κοινού σχετικά με το πώς φαίνεται ένα διατηρητέο πολιτιστικό αγαθό –αντικείμενο, μνημείο, χώρος– (στη Europeana) και να μπορέσει να δει αβίαστα κάθε λεπτομέρειά του σε 3D, σε συνδυασμό με μια ιστορία γύρω από αυτό.

 

Επιλεγμένα παραδείγματα

Στη σελίδα του Share3D Storymaker ο χρήστης μπορεί να ανακαλύψει όλες τις πολυ-θεματικές ψηφιακές αφηγήσεις που είναι δημόσια διαθέσιμες. Εδώ μπορείτε να δείτε κάποια επιλεγμένα παραδείγματα ανά πρότυπο που χρησιμοποιήθηκε.

 

notre dame -timeline storyΨηφιακή αφήγηση με χρήση Χρονολογίου

Ένα επιτυχημένο παράδειγμα ψηφιακής αφήγησης, που συνδυάζει την πληροφόρηση με μια τραγική ιστορία καταστροφής ακινήτου μνημείου, είναι εκείνη της Παναγίας των Παρισίων. Η ιστορία ξεκινάει το 1163 με την κατασκευή του ναού και καταλήγει τον Απρίλιο του 2019, οπότε και ξέσπασε η πυρκαγιά που κατέστρεψε μεγάλο μέρος του μνημείου. Στην ψηφιακή αυτή αφήγηση οι θεατές μπορούν να περιεργαστούν το τριδιάστατο μοντέλο του μνημείου μετά την πυρκαγιά.

https://storymaker.share3d.eu/stories/240/view

 

palaiologos - hotspot storyΨηφιακή αφήγηση με χρήση Hotspot

Ένα άλλο παράδειγμα είναι η ψηφιακή αφήγηση για τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, τον τελευταίο αυτοκράτορα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ο δημιουργός της ψηφιακής αφήγησης χρησιμοποιεί ένα ρεαλιστικό τριδιάστατο μοντέλο του αυτοκράτορα και περιγράφει την πανοπλία της εποχής, δείχνει την ένδυση με χρωματική παλέτα στο τριδιάστατο μοντέλο, και χτίζει μια ιστορία γύρω από τα κίνητρα του Κωνσταντίνου να πολεμήσει.

https://storymaker.share3d.eu/stories/234/view

 

van gogh - slideshow storyΨηφιακή αφήγηση με χρήση Slideshow

Ένας καλλιτέχνης και η τριδιάστατη θέαση του εκπληκτικού έργου του βρίσκεται στο επίκεντρο της ψηφιακής αφήγησης γύρω από τον Vincent van Gogh. Η ιστορία περιγράφει τη ζωή και την οικογένεια του καλλιτέχνη και συνεχίζει με την τριδιάστατη αναπαράσταση ορισμένων από τους πιο διάσημους πίνακές του, όπως Το Δωμάτιο στην Αρλ, η Έναστρη Νύχτα και το Νυχτερινό Καφέ.

https://storymaker.share3d.eu/stories/152/view

 

Μελλοντικές προοπτικές

Το μέλλον της τριδιάστατης τέχνης και πολιτιστικής κληρονομιάς μοιάζει να προδιαγράφεται λαμπρό. Οι δημιουργοί τριδιάστατων μοντέλων μπορούν να επεκτείνουν τη δουλειά τους σε νέα δημιουργικά πεδία – AR, VR, gaming, βυθιστικές τεχνολογίες σε μουσεία, περιβάλλοντα προσομοίωσης, και άλλα πολλά. Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται, τα αποτελέσματα της γεφύρωσης πολιτισμού και τριδιάστατης τεχνολογίας μπορούν να είναι εξαιρετικά. Φανταστείτε απλώς να περιηγείστε μέσα σε ένα τριδιάστατο μοντέλο αρχαίου μνημείου (λ.χ. το αρχαίο θέατρο του Διονύσου), να μπορείτε να αισθανθείτε και να ακούσετε τον περίγυρο, να απολαύσετε την κωμωδία του Αριστοφάνη, Λυσιστράτη, και να βιώσετε την κάθαρση του αρχαίου δράματος.

 

Did you experience the Share3D tools and their functionalities? Then please spare 3 mins to provide us with your feedback.

 

13
preloader