Εργαστήριο εκπαίδευσης στο εργαλείο εισαγωγής του μητρώου, Χάγη

Το πακέτο εργασίας 3 (Standards and Interoperability) του έργου ARIADNE, με επικεφαλή τη Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά διοργανώνει δύο εργαστήρια κατάρτισης. Το πρώτο διεξάγεται στη Χάγη στις 13-14 Ιανουαρίου 2014.

Στόχος της συνάντησης είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στο έργο ARIADNE να χρησιμοποιούν και να διαχείριζονται σωστά το μητρώο. Μετά το πέρας των εργαστηρίων, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι σε θέση να εισάγουν τα δεδομένα τους στο μητρώο, αξιολογώντας από μόνοι τους σε ποια κατηγορία ανήκουν τα δεδομένα τους με βάση τις δοσμένες κατηγορίες του μητρώου. Οι Δημήτρης Γαβρίλης και Δήμητρα-Νεφέλη Μακρή της Μονάδας Ψηφιακής Επιμέλειας βρίσκονται εκεί για να βοηθήσουν στην εκπαίδευση και να συζητήσουν τυχόν προβλήματα που μπορεί να ανακύμψουν.

preloader