Ομιλία με θέμα "Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων"

Την Τετάρτη 1 Μαρτίου 2017 και ώρα 15:00 θα πραγματοποιηθεί στο Ε.Κ. Αθηνά ομιλία με θέμα “Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων” με ομιλητές τους επιστημονικούς συνεργάτες του Ε.Κ. Αθηνά κ.κ. Παπαστεφανάτο Γ. και Κονιαρη Μ.

Η Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη (http://www.publicrevenue.gr/elib) αποτελεί μια ολοκληρωμένη διαδικτυακή πλατφόρμα με στόχο να παρέχει ενημέρωση στους ενδιαφερόμενους, σχετικά με την κείμενη νομοθεσία που αφορά στους τομείς αρμοδιότητας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί στο κεντρικό κτήριο του Ε.Κ. Αθηνά, αίθουσα Zampolli.

preloader