Μαγδαληνή Στραβοράβδη

Magda

Συμμετείχα στη ομάδα της Μονάδας Ψηφιακής Επιμέλειας (ΜΟΨΕ) στην Ελλάδα ως υπότροφος το 2008. Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα περιελάμβαναν την απεικόνιση δεδομένων πολιτιστικής κληρονομιάς και εύρεση σχετικών εργαλείων στα πλαίσια της Μονάδας Ψηφιακής Επιμέλειας.

preloader