Έφη Πάζα

Paza

Το Φεβρουάριος του 2015 εντάχθηκα στην ομάδα της Μονάδας Ψηφιακής Επιμέλειας (ΜΟ.Ψ.Ε) του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» με βασική απασχόληση την υλοποίηση της πράξης “DARIAH – ΑΤΤΙΚΗ – Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ”.

Είμαι πτυχιούχος του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Πληροφοριακών Συστημάτων του ΤΕΙ- Αθήνας (2000-2004) καθώς και του Τμήματος Αρχειονομίας – Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (2005-2009), ενώ έχω παράλληλα ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές σπουδές μου με τίτλο «Επιστήμη της Πληροφορίας –Υπηρεσίες Πληροφόρησης σε Ψηφιακό Περιβάλλον» (2006-2007). Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την μελέτη των ψηφιακών βιβλιοθηκών, του χώρου της ψηφιακής διατήρησης και των μεταδεδομένων.

preloader