Χρήστος Παπαθεοδώρου

Papatheodorou

Είμαι μέλος της Μονάδας Ψηφιακής Επιμέλειας και  Καθηγητής στο Τμήμα Αρχειονομίας – Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου . Αποφοίτησα το 1987 και απόκτησα διδακτορικό δίπλωμα το 1992 από το Τμήμα Πληροφορικήςτου Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών . Πριν διοριστώ στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο εργάστηκα ως Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας στη Βιβλιοθήκητου Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών “Δημόκριτος” , υπεύθυνος για την ανάπτυξη Ψηφιακής Βιβλιοθήκης και υπηρεσιών ηλεκτρονικής πληροφόρησης. Συμμετέχω στις ερευνητικές ομάδες για τη Σημασιολογική Διαλειτουργικότητα και την Αξιολόγηση των Ψηφιακών Βιβλιοθηκών του DELOS Network of Excellence on Digital Libraries , ενω ήμουν αξιολογητής για τη χρηματοδότηση ερευνητικών έργων από το Πρόγραμμα Information Society Technologies (IST), στο πλαίσιο του 5ου Προγράμματος Πλαισίου Έρευνας (5th EU R&D Program-Framework, Action Line: Digital Collections – Cultural Heritage).

Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα αφορούν στα:

  1. διαλειτουργικότητα μεταδεδομένων με τη χρήση οντολογιών και εργαλείων σημασιολογικής ανάλυσης της πληροφορίας, εστιάζοντας κυρίως στα μεταδεδομένα πολιτιστικής κληρονομιάς και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
  2. αξιολόγηση των ψηφιακών βιβλιοθηκών και των υπηρεσιών τους, εστιάζοντας στη χρηστοκεντρική αξιολόγηση των υπηρεσιών πληροφόρησης και την ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών
  3. μοντελοποίηση χρηστών και ειδικότερα στην αυτόματη δημιουργία κοινοτήτων χρηστών με κοινή πληροφοριακή συμπεριφορά, με τη χρήση τεχνικών εξόρυξης δεδομένων, στοχεύοντας στην ανάπτυξη συστημάτων εξατομικευμένης πρόσβασης στην πληροφορία
  4. τεχνολογίες Web 2.0, όπως τα συστήματα επισήμανσης (tagging) και ταξινομιών κοινοτήτων χρηστών (folksonomies), στοχεύοντας στη διαλειτουργικότητά τους με πρότυπα μεταδεδομένων και συστήματα οργάνωσης γνώσης (ταξινομίες, οντολογίες).

Παρακάτω παρατίθεται ένα δείγμα των πρόσφατων ερευνητικών μου δημοσιεύσεων. Ένας πλήρης κατάλογος δημοσιεύσεων βρίσκεται στην προσωπική μου ιστοσελίδα . * G. Tsakonas, C. Papatheodorou, “Exploring usefulness and usability in the evaluation of open access digital libraries”, Information Processing and Management Journal, 2007. * Th. Stasinopoulou, L. Bountouri, C. Kakali, I. Lourdi, C. Papatheodorou, M. Doerr, M. Gergatsoulis, “Ontology-based Metadata Integration in the Cultural Heritage Domain”, Proceedings of the 10th International Conference on Asian Digital Libraries, ICADL-2007, Hanoi, Vietnam, December 2007, Lecture Notes in Computer Science (LNCS) No. 4822: Springer-Verlag, 2007, pp. 165-175. * C. Kakali, I. Lourdi, T. Stasinopoulou, L. Bountouri, C. Papatheodorou, M. Doerr, M. Gergatsoulis, “Integrating Dublin Core Metadata for Cultural Heritage Collections Using Ontologies”, Proceedings of the 7th International Conference on Dublin Core and Metadata Applications, DC-2007, Singapore, August 2007, pp. 128-139. * N. Fuhr, G. Tsakonas, T. Aalberg, M. Agosti, P. Hansen, S. Kapidakis, C.P. Klas, L. Kovacs, M. Landoni, A. Micsik, C. Papatheodorou, C. Peters, I. Solvberg, “Evaluation of digital libraries”, International Journal on Digital Libraries, Vol. 8(1), pp. 21-38, 2007. * G. Tsakonas, C. Papatheodorou, “Analyzing and Evaluating Usefulness and Usability in Electronic Information Services”, Journal of Information Science, Vol. 32(5), pp. 400-419, 2006. * C.P. Klas, H. Albrechtsen, N. Fuhr, P. Hansen, S. Kapidakis, L. Kovacs, S. Kriewel, A. Micsik, C. Papatheodorou, G. Tsakonas, E. Jacob, “A Logging Scheme for Comparative Digital Library Evaluation”, Proceedings of the 10th European Conference Research and Advanced Technology for Digital Libraries, ECDL 2006, Alicante, Spain, September 2006, Lecture Notes in Computer Science (LNCS) No. 4172: Springer-Verlag, 2006, pp. 267-278. * G. Prokopiadou, C. Papatheodorou, D. Moschopoulos, “Integrating Knowledge Management Tools for Government Information”, Government Information Quarterly, Vol. 21(2), pp. 170-198, May 2004. * D. Pierrakos, G. Paliouras, C. Papatheodorou, C.D. Spyropoulos,”Web Usage Mining as a Tool for Personalization: A Survey”, User Modeling and User-Adapted Interaction, Vol. 13(4), pp. 311-372, November 2003.

Ήμουν πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 11ου Διεθνούς Συνεδρίου Μοντελοποίησης Χρηστών (UM 2007) , που διεξήχθη στην Κέρκυρα από 25-29 Ιουνίου 2007, ενώ έχω συμμετάσχει στις επιτροπές προγράμματος των ακόλουθων διεθνών συνεδρίων και ημερίδων: AINA-08 , AINA-07 , ICEG-2006 , SETN2006 ,ECDL 2005 , PIA 2005 , SETN2004 , SETN2002 , WEBKDD’99 .

preloader