Βαγγέλης Νομικός

Nomikos

Από τον Οκτώβριο του 2014 είμαι επιστημονικός συνεργάτης της Μονάδας Ψηφιακής Επιμέλειας (ΜΟ.Ψ.Ε) του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά», όπου συμμετέχω σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα ως αναλυτής / προγραμματιστής. Είμαι απόφοιτος τουΤμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνώνκαι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών στην κατεύθυνση «Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα» από το ίδιο τμήμα. Προτού αποτελέσω μέλος της Μονάδας Ψηφιακής Επιμέλειας, εργάστηκα ως ερευνητής στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στα πλαίσια διάφορων ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών πρωτοβουλιών.

Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα εστιάζονται κυρίως σε περιοχές όπως οι δικτυοκεντρικές αρχιτεκτονικές, οι εφαρμογές διάχυτου υπολογισμού, τα κατανεμημένα συστήματα και η διαχείριση δεδομένων. Επιπλέον, διαθέτω σημαντική εμπειρία σε θέματα εκπαιδευτικής τεχνολογίας και εκπαίδευσης ενηλίκων.

preloader