Δημήτρης Κρουστάλης

kroustalis

Κατά το χρονικό διάστημα 2007 – 2008 εργάστηκα ως ερευνητής στην Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» . Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα περιελάμβαναν: Διαχείριση Ροών Εργασιών, Ψηφιακή διατήρηση πληροφοριών, Συστήματα Ψηφιακών Βιβλιοθηκών.

preloader