Κωνσταντίνος Κραββαρίτης

Kravaritis

Από τον Μάϊο του 2014 είμαι μέλος της Μονάδας Ψηφιακής Επιμέλειας (ΜΟ.Ψ.Ε), όπου σε συμμετέχω σε διάφορα ερευνητικά έργα ως μηχανικός λογισμικού. Προτού αποτελέσω μέλος της Μονάδας Ψηφιακής Επιμέλειας, εργάστηκα σας συνεργάτης του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Δ.Ε.Τ.) στα πλαίσια της υλοποίησης του ερευνητικού έργου PRACE και εργάστηκα για το Fraunhofer IGD σαν επιστημονικός συνεργάτης για το ερευνητικό έργο TELEIOS.

Είμαι απόφοιτος του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2002-2007) και το 2010 ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό πρόγραμμα “Πληροφοριακά Συστήματα” του Τμήματος ΠΛηροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η Διπλωματική μου εργασία είχε τίτλο “Κυβερνοποικιλότητα – Εργαλεία και Δεδομένα” και την εκπόνησα υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Διομήδη Σπινέλλη.

preloader