Φιλίτσα Χασάπη

Filitsa

Συμμετείχα στην ομάδα της Μονάδας Ψηφιακής Επιμέλειας (ΜΟ.Ψ.Ε.)/Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» ως υπότροφος το 2008. Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα περιελάμβαναν το πεδίο των οντολογιών και ειδικότερα τη συνδυασμένη χρήση αυτών, εστιασμένο σε τεχνικές, μέθοδοι, αλγόριθμοι όπως και συστήματα που στοχεύουν στην ευθυγράμμιση και τη συγχώνευση οντολογιών.

preloader