Το έργο DARIAH αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα

Ημερομηνία: 2008-06-10, Αρχική τοποθεσία: URL

 

Τέσσερα κέντρα πληροφοριών στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους, και έχουν χαράξει ένα σχέδιο για μια ψηφιακή υποδομή που υποστηρίζει την έρευνα στις τέχνες και τις ανθρωπιστικές επιστήμες στην Ευρώπη: το DARIAH – την Ψηφιακή Υποδομή Έρευνας για τις Τέχνες και τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Κέντρα δεδομένων σε όλες τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες καλούνται να συνδράμουν σε αυτή την αναφαινόμενη Ευρωπαϊκή υποδομή.

preloader