Πρόγραμμα εκπαίδευσης: Εργαλεία Διαχείρισης Ψηφιακών Πολιτιστικών Δεδομένων: από τη δημιουργία στη δημοσιοποίηση τους

Ημερομηνία: 2015-09-07

 

dyas-dariah-cropΗ Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας του Ινστιτούτου Πληροφοριακών Συστημάτων του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά», στο πλαίσιο του έργου «DARIAH-ATTIKH Ανάπτυξη της Ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ», οργανώνει εκπαιδευτικό εργαστήριο για τη χρήση εργαλείων τεκμηρίωσης πολιτιστικών δεδομένων διάρκειας 20 ωρών. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται ενότητες για την τεκμηρίωση φωτογραφικού υλικού, την τεκμηρίωση αρχαιολογικού υλικού, τη χρήση μητρώων μεταδεδομένων και θίγονται ζητήματα διαλειτουργικότητας και πιστοποίησης στο χώρο των ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών. Το εκπαιδευτικό εργαστήριο απευθύνεται σε ερευνητές και φοιτητές σε επιμέρους πεδία των Ανθρωπιστικών Επιστημών οι οποίοι ενδιαφέρονται για θέματα τεκμηρίωσης, ψηφιακά εργαλεία αλλά και γενικότερα τις εφαρμογές της ψηφιακής τεχνολογίας στην έρευνα στις ανθρωπιστικές επιστήμες.

Το εκπαιδευτικό εργαστήριο θα λάβει χώρα στην αίθουσα Τηλεδιάσκεψης και Τηλεκπαίδευσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από τις 7 ως τις 11 Σεπτεμβρίου και ώρες 15:00-19:00.

Συνολικά θα γίνουν δεκτοί μέχρι 30 εκπαιδευόμενοι και οι εγγραφές μπορούν να γίνουν ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο:https://www.eventbrite.ca/e/17892868050

Εισηγητές

Καθ. Π. Κωνσταντόπουλος (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας, ΙΠΣΥ, Ε.Κ. «Αθηνά»), Καθ. Χ. Παπαθεοδώρου (Ιόνιο Πανεπιστήμιο και Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας, ΙΠΣΥ, Ε.Κ. «Αθηνά»), Σ. Αγγελής, Ε. Αφιοντζή, Δ.Ν. Μακρή, Β. Νομικός, Ε. Πάζα, Λ. Παπαχριστόπουλος και Κ. Τζαμαλούκας (Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας, ΙΠΣΥ, Ε.Κ. «Αθηνά»).

Πρόγραμμα

Δευτέρα 07.09 – Εισαγωγή στην ψηφιακή τεκμηρίωση πολιτισμικού υλικού 

Τεκμηρίωση και δημοσιοποίηση φωτογραφικού υλικού

  • Τεκμηρίωση φωτογραφικού υλικού με το πρότυπο Dublin Core.
  • Hands-on: εγκατάσταση omeka και τεκμηρίωση ενδεικτικού υλικού

Τρίτη 08.09 – Τεκμηρίωση και δημοσιοποίηση αρχαιολογικού υλικού 

  • Τεκμηρίωση αρχαιολογικού υλικού με το πρότυπο CARARE
  • Hands-on: τεκμηρίωση μέσω του CARARE Metadata Editor Tool

Τετάρτη 09.09 – Μητρώα και αποθετήρια 

  • Hands-on: τεκμηρίωση προσώπων και φορέων στο περιβάλλον ΔΥΑΣ

Πέμπτη 10.09 – Διαλειτουργικότητα και δημοσιοποίηση μεταδεδομένων

  • Ζητήματα διαλειτουργικότητας, το Europeana Data Model (EDM)
  • Επίδειξη απεικονίσεων από διάφορα σχήματα μεταδεδομένων στο EDM μέσω του εργαλείου MORe

Παρασκευή 11.09  

– Θεματική τεκμηρίωση και θησαυροί όρων 

  • Ηands-on: εγκατάσταση του tematres και δημιουργία λεξιλογίων

– Πιστοποίηση 

  • Συστήματα πιστοποίησης αποθετηρίων ψηφιακών δεδομένων
preloader