Βίκη Ντρίτσου

Dritsou

Κατά το χρονικό διάστημα 2008 – 2010 συμμετείχα στην ομάδα της Μονάδας Ψηφιακής Επιμέλειας (ΜοΨΕ) ως υπότροφος. Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα περιελάμβαναν  το Σημασιολογικό Ιστό και ειδικότερα τη χρήση των οντολογιών για την ευρετηρίαση και ανάκτηση πληροφοριών από ψηφιακές βιβλιοθήκες και, επομένως, από το παγκόσμιο ιστό. Στη ΜοΨΕ ερεύνησα θέματα διατήρησης της ψηφιακής πληροφορίας, καθώς και ζητήματα αξιοποίησης πολύπλοκων σημασιολογικών συσχετίσεων με σκοπό τον εμπλουτισμό της γνώσης.

preloader