Βίκη Ντρίτσου

Dritsou

Η Βίκη Ντρίτσου είναι πληροφορικός ειδικευμένη στις σημασιολογικές βάσεις δεδομένων, την ανάπτυξη και χρήση οντολογιών και το σημασιολογικό ιστό. Από τον Μάιο του 2019 εργάζεται ως επιστημονική συνεργάτιδα της Μονάδας Ψηφιακής Επιμέλειας / ΙΠΣΥ-Ε.Κ. Αθηνά για τις ανάγκες του έργου ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ: Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για τη Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία.

Σπούδασε Πληροφορική (BSc) στο ΟΠΑ (2003) και απέκτησε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MSc) στα Πληροφοριακά Συστήματα (2005). Το 2011 απέκτησε διδακτορικό τίτλο (PhD) του τμήματος Πληροφορικής του ΟΠΑ για τη διατριβή της στο αντικείμενο της διατύπωσης και αποδοτικής εκτέλεσης επερωτήσεων σε βάσεις δεδομένων RDF. Στο παρελθόν έχει εργαστεί ως συνεργαζόμενη ερευνήτρια στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) στο Ηράκλειο Κρήτης, καθώς και στο Polo Innovazione di Genomica, Genetica e Biologia (Polo GGB) στην Περούτζια της Ιταλίας.

preloader