Βίκη Ντρίτσου

dritsou

Η Βίκη Ντρίτσου είναι πληροφορικός ειδικευμένη στις σημασιολογικές βάσεις δεδομένων, την ανάπτυξη και χρήση οντολογιών, τη μοντελοποίηση συστημάτων και οργάνωση γνώσης, την εννοιολογική μοντελοποίηση. Έχει συμμετάσχει ως επιστημονική συνεργάτης σε πολλά έργα έρευνας και ανάπτυξης ως ειδικός στις τεχνολογίες σημασιολογικού ιστού και την οργάνωση γνώσης, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Κατέχει Πτυχίο Πληροφορικής (BSc) από το ΟΠΑ (2003), Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MSc) στα Πληροφοριακά Συστήματα (2005) και διδακτορικό τίτλο (PhD) του τμήματος Πληροφορικής του ΟΠΑ (2011). Διδάσκει σε μεταπτυχιακό επίπεδο Μοντελοποίηση Συστημάτων και Οργάνωση Γνώσης στο Τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ, ενώ στο παρελθόν έχει εργαστεί ως συνεργαζόμενη ερευνήτρια στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) στο Ηράκλειο Κρήτης και στο Polo Innovazione di Genomica, Genetica e Biologia (Polo GGB) στην Περούτζια της Ιταλίας.

preloader