Παρουσία της ΜΟΨΕ στο Europeana Aggregator Forum

Ημερομηνία: 2016-10-05, Αρχική τοποθεσία: URL

 

Το Europeana Aggregator Forum λαμβάνει χώρα φέτος στην Γερμανία στους χώρους της  German Digital Library. Θεματικά, η συνάντηση εστιάζει στην σχέση μεταξύ εθνικών συσσωρευτών και “expert hubs”, τόσο μεταξύ τους όσο και με το ευρύυτερο οικοσύστημα της Europeana.

Η Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας συμμετέχει στην διοργάνωση με την παρουσία του Δρ. Δημήτρη Γαβρίλη, επιστημονικού συνεργάτη της ΜΟΨΕ.

EUROPEANA03

preloader