Ετήσια συνάντηση του έργου DARIAH

HarnackHaus

Βερολίνο, Harnack Haus. Φωτογραφία: Andreas Muhs

Η Ετήσια Εκδήλωση του έργου DARIAH-EU θα λάβει χώρα φέτος στο Βερολίνο (Γερμανία), 26-27 Απριλίου 2017. Η Ετήσια Εκδήλωση περιλαμβάνει ενδιαφέρουσες ομιλίες όπως και διαδραστικές συνεδρίες που έχουν ως στόχο να φέρουν πιο κοντά τους ερευνητές, τους επιστήμονες και τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της πολιτισμικής κληρονομιάς.  Επιπλέον, στην εκδήλωση θα περιλαμβάνονται δραστηριότητες όπως εργαστήρια και συναντήσεις εργασίας που θα διευκολύνουν τους συναδέλφους που εργάζονται στο πλασίσιο των δραστηριοτήτων του DARIAH να συνεργαστούν.
Η θεματική ενότητα στην οποία θα εστιάσει η Ετήσια Εκδήλωση του DARIAH-EU φέτος έχει να κάνει με την βιωσιμότητα των ερευνητικών υποδομών, ένα θέμα για το οποίο θα πραγματοποιηθούν σειρά εργαστηρίων. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης, σε μια πρώτη του μορφή, είναι διαθέσιμο εδώ. Για περισσότερες πληροφορίες, ο ιστότοπος της εκδήλωσης βρίσκεται στην διεύθυνση: http://dariah.eu/activities/dariah-annual-event/2nd-annual-event.html

preloader