Πάνος Κωνσταντόπουλος

Constantopoulos

Ο Πάνος Κωνσταντόπουλος είναι καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και διευθυντής του ΠΜΣ στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Τέως κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας και διευθυντής του Εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων. Συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά», όπου ασκεί τον επιστημονικό συντονισμό της Μονάδας Ψηφιακής Επιμέλειας, την οποία ίδρυσε το 2007. Προηγουμένως ήταν Καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης (1986-2003), όπου επίσης διετέλεσε πρόεδρος. Ίδρυσε και διηύθυνε το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων και το Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (1992-2003).

Επισκέπτης καθηγητής στο Universite de Paris – Sud, το Conservatoire National des Arts et Metiers και το University of Toronto και επισκέπτης ερευνητής στο IBM T.J. Watson Research Center και το Operations Research Center, MIT.

Έχει χρηματίσει κύριος ερευνητής ή επιστημονικός υπεύθυνος σε περίπου 40 εθνικά και διεθνή έργα έρευνας και ανάπτυξης. Είναι επιστημονικός υπεύθυνος της Εθνικής Υποδομής για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ» και πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Ερευνητικής Υποδομής για τις Τέχνες και τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες DARIAH-EU.

Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: παράσταση γνώσεων και εννοιολογική μοντελοποίηση, οντολογίες, σημασιολογική πρόσβαση πληροφορίας, εξόρυξη διεργασιών, συστήματα στήριξης αποφάσεων και διαχείρισης γνώσεων, πολιτισμική πληροφορική, ψηφιακές βιβλιοθήκες, ψηφιακή επιμέλεια και διατήρηση. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 100 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, σε πρακτικά συνεδρίων ή ως κεφάλαια βιβλίων.

Έχει Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου-Μηχανολόγου Μηχανικού από το Ε.Μ. Πολυτεχνείο (1978), Master of Science in Electrical Engineering από το Carnegie-Mellon University (1979) και Doctor of Science in Operations Research από το Massachusetts Institute of Technology (1983).

preloader