Άρθρα σε συνέδρια

44 entries « 3 of 3 »

2007

Η ψηφιακή επιμέλεια των πολιτισμικών συλλογών ως πεδίο γνώσης και πρακτικής (Paper in Conference Proceedings)

Dallas, Costis

Πρακτικά Ημερίδας της Ελληνικής Ομπσπονδίας Σωματείων Φίλων των Μουσείων (ΕΟΣΦΙΜ), 2007.

(Links | BibTeX)

2006

A Greek Named-Entity Recognizer That Uses Support Vector Machines and Active Learning (Paper in Conference Proceedings)

Lucarreli, Giorgos; Androutsopoulos, Ion

Advances in Artificial Intelligence. 4th Hellenic Conference on Artificial Intelligence (SETN 2006). Proceedings, Volume: 3955 of the series Lecture Notes in Computer Science Pages: 203-213, 2006.

(Abstract | Links | BibTeX)

2005

A Practically Unsupervised Learning Method to Identify Single-Snippet Answers to Definition Questions on theWeb (Paper in Conference Proceedings)

Androutsopoulos, Ion; Galanis, Dimitris

Proceedings of the conference on Human Language Technology and Empirical Methods in Natural Language Processing, of the series HLT '05 Pages: 323-330, Association for Computational Linguistics, 2005.

(Abstract | Links | BibTeX)

2004

Learning to Identify Single-Snippet Answers to Definition Questions (Paper in Conference Proceedings)

Miliaraki, Spyridoula; Androutsopoulos, Ion

Proceedings of the 20th International Conference on Computational Linguistics (COLING 2004), Pages: 1360-1366, 2004.

(Abstract | Links | BibTeX)

44 entries « 3 of 3 »
preloader