Νεφέλη Χατζηδιάκου

chatzidiakou

Εργάζομαι στη Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» ως Επιστημονικός Συνεργάτης από το 2013, και συγκεκριμένα απασχολούμαι στα έργα Europeana eCloud και ΔΥΑΣ – DARIAH-GR. Στο παρελθόν είχα συνεγαστεί στο πεδίο της κατασκευής ιστοσελίδων και βάσεων δεδομένων με την Επιστημονική Εταιρεία Micro &Nano, με έδρα στο ΙΜΕΛ-ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (2012) και με το ΤΕΙ Αθήνας (2010-2011). Παλαιότερα είχα υπάρξει Επιστημονικός Συνεργάτης στο Εργαστήριο Εθνογραφίας του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπου είχα την ευθύνη της ταξινόμησης της συλλογής εθνογραφικών κειμένων σχετικών με την ελληνική εθνογραφία και της ανάπτυξης σχετικής βάσης δεδομένων.

Η ακαδημαϊκή μου εκπαίδευση περιλαμβάνει τόσο τις Επιστήμες του Ανθρώπου όσο και τις Κοινωνικές Επιστήμες, καθώς κατέχω Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στην Κοινωνική Ανθρωπολογία από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Επίσης έχω ολοκληρώσει το πρόγραμμα εξειδίκευσης «Μέθοδοι Ανάλυσης Ερευνητικών Δεδομένων στις Κοινωνικές Επιστήμες και τις Επιστήμες της Αγωγής» του Πανεπιστημίου Αιγαίου (2012-2013) και ένα Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης με τίτλο «Προώθηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς μέσω Multimedia (2004). Τέλος, από το 2005 ως το 2009 ήμουν υποψήφια διδάκτορας στην Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales με θέμα σχετικό με την εναλλακτική κοινωνικότητα στο πλαίσιο του οποίου διεξήγαγα εκτεταμένη ανθρωπολογική έρευνα πεδίου.
preloader