Νέα

2016-11-03

Η συμμετοχή της ΜΟΨΕ στο DARIAH Winter School 2016

Prague2016-02-01

Στις 24 με 28 Οκτωβρίου διοργανώθηκε στην Πράγα το DARIAH Winter School με θέμα “Open Data Citation for Social Sciences and Humanities”. Οι θεματικές που απασχόλησαν το Χειμερινό Σχολείο είχαν να κάνουν με ζητήματα Open Access, Open Data, Open Peer Review και Publishing, Πλατφόρμες και Υποδομές αλλά και γενικότερα με το έργο της ερευνητικής υποδομής DARIAH.

preloader