Εκπαιδευτικό εργαστήριο CARARE

Ημερομηνία: 2015-12-16

 

Στο πλαίσιο του έργου CEF, πραγματοποιήθηκε στις 7-8 Δεκεμβρίου ένα εργαστήριο εκπαίδευσης στο Γιορκ, Αγγλία. Ο βασικός στόχος του εργαστηρίου ήταν η ενεργοποίηση της κοινότητας του έργου CARARE ώστε να βελτιώσουν ή να ανανεώσουν το περιεχόμενο τους στη Europeana. Για το λόγο αυτό, παρουσιάστηκαν τα εργαλεία αντιστοίχισης (MINT) και συσσώρευσης περιεχομένου (MORe) όπως επίσης συζητήθηκαν θέματα για την ποιότητα, τον εμπλουτισμό μεταδεδομένων και τη δημοσίευση του περιχεομένου στη Europeana. Κατά την πρώτη μέρα, οι πάροχοι περιεχομένου παρακολούθησαν τις παρουσιάσεις όλων των παραπάνω ζητημάτων ενώ τη δεύτερη μέρα έκαναν πρακτική άσκηση και εκπαιδεύτηκαν στη σωστή χρήση των συστημάτων.

Η Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλεια ασχολείται με την αντιστοίχιση του σχήματος CARARE στο EDM (το μοντέλο που χρησιμοποιείται από τη Europeana) αλλά κυρίως με τη συσσώρευση περιεχομένου. Το MORe είναι ένα συσσωρευτής περιεχομένου προσανατολισμένος στις υπηρεσίες, επεκτάσιμος και εύκολα διαχειρίσιμος. Είναι αναπτυγμένος στο cloud και μπορεί να χειρίζεται πολλαπλά σχήματα μεταδεδομένων. Η ροή εργασίας του συσσωρευτή MORe περιλαμβάνει τη συγκομιδή περιεχομένου, την επικύρωση, εισαγωγή, μετασχηματισμό, εμπλουτισμό, επισκόπηση και δημοσιοποίησή του.

preloader