Πρόσκληση υποβολής εργασιών και προτάσεων για υποτροφίες - Εκδήλωση του #dariahTeach στη Λωζάνη, Μάρτιος 2017

Ημερομηνία: 2016-11-01, Αρχική τοποθεσία: URL

 

Πρόσκληση για την υποβολή εργασιών

Το έργο #dariahTeach, κάνει δεκτές προτάσεις για την υποβολή εργασιών και παρουσιάσεων για το συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στη Λωζάνη στις 23 και 24 Μαρτίου 2017. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι στις 10 Νοεμβρίου 2016.

Περισσότερες πληροφορίες για την υποβολή προτάσεων είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του έργου:

http://dariah.eu/teach/index.php/2016/09/23/call-for-papers-23-24-march-dariahteach-closing-conference/

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για χορήγηση υποτροφίας

Το #dariahTeach κάνει δεκτές προτάσεις για τη χορήγηση υποτροφιών νέων ερευνητών για τη συμμετοχή τους στο εργαστήριο “Open Education” που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του συνεδρίου “Open Resources” το οποίο θα σηματοδοτήσει και την λήξη του έργου  #dariahTeach τον Μάρτιο του 2017. Στο εργαστήριο θα συμμετάσχουν 25 προσκεκλημμένοι ερευνητές από διάφορες χώρες της Ευρώπης των οποίων το αντικείμενο συνδέεται με θέματα Ανοιχτής Εκπαίδευσης και θα λάβει χώρα στη Λωζάννη στις 22 και 23 Μαρτίου 2017. Θα δωθούν έξι υποτροφίες για την μετακίνηση και την φιλοξενία των υποτρόφων, με ανώτατο όριο 800 ευρώ για την καθεμία.

Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες για τις υποτροφίες αυτές στην ιστοσελίδα του έργου:

http://dariah.eu/teach/index.php/2016/09/23/call-for-six-junior-grants-22-23-march-dariahteach-workshop-on-digitally-enhanced-education/

DARIAH-TEACH

preloader