Θερινό Σχολείο ARIADNE: Νέες ψηφιακές πρακτικές στην αρχαιολογική έρευνα (Ε.Κ. "Αθηνά")

ARIADNE 2015: Πρόσκληση συμμετοχής
Το έργο ARIADNE προσφέρει στους ερευνητές την ευκαιρία να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής σε Θερινά Σχολεία και επιμέρους εκπαιδευτικές συναντήσεις για εξέλιξη της προσωπικής τους έρευνας. Για το έτος 2015, αιτήσεις συμμετοχής θα προκηρύσσονται κάθε τρεις μήνες.
Οι πρώτες αιτήσεις συμμετοχής για το 2015 είναι ανοιχτές από τις 20 Δεκεμβρίου 2014 μέχρι τις 22 Μαρτίου 2015.
Οι ερευνητές μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στα Θερινά Σχολεία που οργανώνονται από το Consiglio Nazionale Delle Ricerche  και το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (Αθήνα) και στις επιμέρους εκπαιδευτικές συναντήσεις που οργανώνονται από το PIN και το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (Ξάνθη). Η προσωπική έρευνα αποτελεί σημαντικό κομμάτι τόσο στα Θερινά Σχολεία όσο και στις επιμέρους συναντήσεις και συμβάλλει στην ανάπτυξη μελετών περίπτωσης (case studies) ή ερευνητικών έργων που θα προταθούν από τους συμμετέχοντες υπό την επίβλεψη ειδικών.

Κοινό: Ερευνητές με επιστημονικό ενδιαφέρον και δυνατότητα να επωφεληθούν από εκπαίδευση σε αρχαιολογική διαχείριση ερευνητικών δεδομένων.
Χρηματοδότηση: Διαθέσιμες χορηγίες στο ύψος των 800 ευρώ για κάθε συμμετέχοντα (θα καλύψουν έξοδα ταξιδιού και διαμονής) και επιπλέον ποσό απαλλαγής διδάκτρων. Οι υποτροφίες θα δοθούν σε ανταγωνιστική βάση και με κριτήρια την ποιότητα του αιτητή, το προτεινόμενο ερευνητικό έργο και το συνοδευτικό κείμενο. Για το έτος 2015 θα δοθούν από το έργο ARIADNE 5-10 υποτροφίες σε κάθε κέντρο που οργανώνει τέτοιες δραστηριότητες.
Τα Θερινά Σχολεία του έργου ARIADNE είναι ανοικτά σε όλους τους ερευνητές έναντι διδάκτρων 500 ευρώ. Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων που προβλέπεται για κάθε Θερινό Σχολείο ανέρχεται στους 20.

Θερινό Σχολείο ARIADNE: Νέες ψηφιακές πρακτικές στην αρχαιολογική έρευνα (Ε.Κ. “Αθηνά”)
Ημερομηνία
:  28 Ιουνίου – 3 Ιουλίου 2015

Περιγραφή της Δραστηριότητας:
Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα σε ερευνητές και επαγγελματίες να συμμετέχουν σε πρωτοποριακές και αναδυόμενες ψηφιακές πρακτικές αρχαιολογικής έρευνας, οι οποίες κυμαίνονται από νέες μεθόδους για καταγραφή, οργάνωση και επιμέλεια πληροφορίας επιτόπιας έρευνας σε νέες προσεγγίσεις για αρχαιολογική ερμηνεία και διάχυση πληροφορίας, όπως αυτά υποστηρίζονται από ψηφιακές υποδομές. Η δραστηριότητα αυτή θα παρέχει σε 20 περίπου ερευνητές, ήδη σε κάποιο βαθμό εξοικειωμένους με εργασία μέσω ψηφιακών μέσων, μια δομημένη μορφή για να μοιραστούν, να συζητήσουν και να επεξεργαστούν πρωτοποριακές ερευνητικές πρακτικές και μεθόδους.

Μορφή:
Η συνάντηση θα επικεντρωθεί σε μια λεπτομερή επεξεργασία ενός μικρού αριθμού σεναρίων ή αρχαιολογικής έρευνας δυνατής με ψηφιακά μέσα τα οποία κάνουν χρήση αναδυόμενων ψηφιακών υποδομών, εργαλείων και υπηρεσιών. Τα σενάρια αυτά τοποθετημένα στο πλαίσιο επιλεγμένων μεθοδολογικών πηγών σε ψηφιακή αρχαιολογία θα φέρουν σε επαφή τις ερευνητικές εμπειρίες των συμμετεχόντων, μοχλεύοντας το αποθετήριο ARIADNE και άλλα πληροφοριακά συστήματα, όπως επίσης και οντολογική δουλειά για σκοπούς κατανόησης αρχαιολογικών πρακτικών και μεθόδων. Η συνάντηση θα συνδυάσει επίσημες παρουσιάσεις με δομημένη συζήτηση και breakout δραστηριότητες προσανατολισμένες στη μάθηση. Οι προσκεκλημένοι ομιλητές θα περιλαμβάνουν μέλη της ομάδας ARIADNE Special Interest Group για θέματα αρχαιολογικών ερευνητικών μεθόδων και πρακτικών, οι οποίοι κατέχουν συλλογικά σημαντική εμπειρία στο χώρο της Ψηφιακής Αρχαιολογίας, όπως επίσης και επισκέπτες ερευνητές μέλη του δικτύου ξένων αρχαιολογικών σχολών στην Ελλάδα και σε γειτονικές χώρες. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμβάλουν στη συγγραφή εργασίας, η οποία θα περιλαμβάνει περιλήψεις των μαθημάτων που έγιναν στο Θερινό Σχολείο, επιμέρους συνεισφορές και μελλοντικές βλέψεις επί της Ψηφιακής Αρχαιολογίας.

Προαπαιτούμενα:
Κατανόηση των αρχών και μεθόδων της αρχαιολογικής έρευνας (ανασκαφή, έρευνα, μετα-ανασκαφική ή με βάση τα αντικείμενα); Έκθεση σε τουλάχιστον ένα τομέα της ψηφιακής αρχαιολογικής έρευνας (π.χ. ψηφιακή αποτύπωση, βάσεις δεδομένων, GIS, τρισδιάστατη μοντελοποίηση). Προηγούμενη γνώση σε ψηφιακές μεθόδους, εργαλεία και υποδομές για ερευνητικούς σκοπούς είναι επιθυμητή.

preloader