Ίων Ανδρουτσόπουλος

Androutsopoulos

Είμαι Συνεργαζόμενος Ερευνητής της Μονάδας Ψηφιακής Επιμέλειας και Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η ειδικότητά μου είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη, ιδιαίτερα η Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας. Τα τρέχοντα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα θέματα:

  • ερωταποκρίσεις φυσικής γλώσσας για βάσεις δεδομένων, οντολογίες, συλλογές εγγράφων και τον Παγκόσμιο Ιστό,
  • παραγωγή κειμένων φυσικής γλώσσας από βάσεις δεδομένων και οντολογίες, ιδιαίτερα οντολογίες του Σημασιολογικού Ιστού,
  • παραγωγή περιλήψεων κειμένων, συμπεριλαμβανομένης της συμπίεσης προτάσεων,
  • παράφραση και κειμενική συνεπαγωγή, καθώς και η χρήση τους στις ερωταποκρίσεις και την παραγωγή περιλήψεων,
  • κατάταξη εγγράφων, συμπεριλαμβανομένης της ιεραρχικής κατάταξης κειμένων και της διήθησης ανεπιθύμητου περιεχομένου
  • εργαλεία επεξεργασίας φυσικής γλώσσας για τα ελληνικά, για παράδειγμα επισημειωτές μερών του λόγου και αναγνωριστές ονομάτων οντοτήτων,
  • μηχανική μάθηση στην επεξεργασία φυσικής γλώσσας,
  • επεξεργασία φυσικής γλώσσας στην ψηφιακή επιμέλεια.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιεύσεών μου, παρακαλώ συμβουλευθείτε τις προσωπικές μου σελίδες.

preloader