Νίκος Αναγνωστός

Anagnostos

Συμμετείχα στην ομάδα της Μονάδας Ψηφιακής Επιμέλειας ως υπότροφος το 2008. Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα περιελάμβαναν: ψηφιακά τεκμήρια, πηγές πληροφόρησης και εργαλεία για την ανθρωπιστική έρευνα στην Ελλάδα, πολιτιστική επικοινωνία και διαχείριση του πολιτιστικού αγαθού στην εποχή της πληροφορίας, ψηφιακές εφαρμογές της πολιτιστικής επικοινωνίας και ψηφιακή διατήρηση του πολιτιστικού αποθέματος.

preloader