Σταύρος Αγγελής

Aggelis

Είμαι ερευνητής στη Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας (ΜΟΨΕ) του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά από το 2008. Συμμετείχα σε διάφορα έργα της Μονάδας συμπεριλαμβανομένων των preparing DARIAH, CARARE, EHRI, ΔΥΑΣ, ARIADNE, LoCLoud, Europeana Cloud και 3D Icons. Επιπλέον, δημιούργησα ένα μητρώο ελληνικών οργανισμών με πολιτισμικές συλλογές. Έχω συνεισφέρει στην ανάπτυξη του ψηφιακού συστήματος αποθετηρίου ΜΟΨΕΑΣ και του Αποθετηρίου Μνημείων CARARE, όπου και ήμουν διαχειριστής. Εργάστηκα επίσης στην υλοποίηση του σχήματος μεταδεδομένων CARARE και τις αντιστοιχήσεις από το CARARE σχήμα στο σχήμα EDM (Europeana Data Model) και στο σχήμα ESE (Europena Semantic Elements). Επιπλέον, έχω σχεδιάσει διεπαφές χρηστών και ιστοσελίδες για το σχέδιο του αποθετηρίου του έργου CARARE και της ιστοσελίδας του ΔΥΑΣ. Η εμπλοκή μου στο έργο preparing DARIAH και EHRI περιελάμβανε επιπλέον την αναγνώριση των ακαδημαϊκών ερευνητικών δραστηριοτήτων από το χώρο των τεχνών και των ανθρωπιστικών επιστημών.

Είμαι πτυχιούχος του Τμήματος Αρχειονομίας – Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (2000-2004), όπου έχω ολοκληρώσει και τις μεταπτυχιακές σπουδές μου με τίτλο ” Υπηρεσίες Πληροφόρησης σε Ψηφιακό Περιβάλλον” (2004 – 2006). Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα αφορούν μεταξύ άλλων το χώρο της ψηφιακής διατήρησης, των ψηφιακών αποθετηρίων, των ψηφιακών βιβλιοθηκών, της ψηφιακής επιμέλειας και των προτύπων μεταδεδομένων. Η περιοχή εξειδίκευσης μου περιλαμβάνει σχήματα μεταδεδομένων (Dublin Core, PREMIS, MODS, EDM etc), γλώσσες προγραμματισμού ιστού (HTML, CSS, PHP, XML, XSL etc) και γλώσσες προγραμματισμού βάσεων δεδομένων (SQL).

 

preloader