Συμμετοχή της ΜΟΨΕ στο διεθνές συνέδριο MTSR 2016

Ημερομηνία: 2016-11-25

 

H Moνάδα Ψηφιακής Επιμέλειας συμμετείχε στο διεθνές συνέδριο “International Conference on Metadata and Semantics Research – MTSR’16” που πραγματοποιήθηκε στο Göttingen της Γερμανίας στις 22-25 Νοεμβρίου 2016. Το θέμα του συνεδριου ήταν “Γεφυρώνοντας το παρόν, το παρελθόν και το μέλλον των μεταδεδομένων, των δεδομένων και των σημειολογικών τεχνολογιών” και η ΜΟΨΕ συμμετείχε με την παρουσίαση άρθρου με τίτλο “MORe : A micro-service oriented aggregator” των Δ. Γαβρίλη, Β. Νομικού, Κ. Κραββαρίτη, Σ. Αγγελή, Χ. Παπαθεοδώρου και Π. Κωνσταντόπουλου.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.mtsr-conf.org/index.php/programme

preloader