Συμμετοχή στο DARIAH Theme Workshop "Facilitating Cooperation Between Humanities Researchers and Cultural Heritage Institutions"

pic-dariah-1024x579Η συνεργάτιδα της Μονάδας Ψηφιακής Επιμέλειας, Μαρία Ηλβανίδου, συμμετείχε στο DARIAH Theme Workshop “Facilitating Cooperation Between Humanities Researchers and Cultural Heritage Institutions,” που διοργανώθηκε από το Digital Humanities Centre at the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences, το Trinity College Dublin και το Creative Commons Polska και πραγματοποιήθηκε στη Βαρσοβία στις 19-20 Ιουνίου 2018. Σκοπός του εργαστηρίου, που απευθυνόταν σε επαγγελματίες του πολιτισμού και ερευνητές, ήταν η προώθηση των ψηφιακών ερευνητικών μεθόδων και η επανάχρηση ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου από την Ευρωπαϊκή ακαδημαϊκή κοινότητα. Αποτέλεσμα των εργασιών του διήμερου εργαστηρίου ήταν η σύνταξη ενός διαδικτυακού πρακτικού οδηγού για την ανάπτυξη στρατηγικών επανάχρησης τόσο από την πλευρά των επαγγελματιών στο χώρο της πολιτιστικής κληρονομιάς που θέλουν να διαθέσουν ψηφιακά τις συλλογές τους όσο και των ερευνητών που αναζητούν και χρησιμοποιούν ψηφιακούς πόρους κατά την έρευνά τους.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

preloader