Συμβάλετε στην έρευνα για τις ανάγκες των χρηστών του 4CH!

Ημερομηνία: 2022-04-07

 

4CHproject_1170x440Απαντήστε στο ερωτηματολόγιο του έργου 4CH και συμβάλετε στην ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τεχνογνωσίας για τη Διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς!

Το 4CH είναι ένα ερευνητικό έργο χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος H2020, για τον σχεδιασμό και την προετοιμασία ενός Ευρωπαϊκού Κέντρου Τεχνογνωσίας για τη Διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (CH). Έχει ως στόχο να ξεκινήσει την υλοποίηση της δομής, της οργάνωσης και των υπηρεσιών του Κέντρου Τεχνογνωσίας, το οποίο θα λειτουργεί ως εικονική υποδομή, παρέχοντας εμπειρογνωμοσύνη, συμβουλευτική δράση και υπηρεσίες, με τη χρήση των πλέον σύγχρονων ΤΠΕ και ιδιαίτερη έμφαση στις τεχνολογίες 3D. Η Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας είναι μέρος της κοινοπραξίας του έργου 4CH, που αποτελείται από 19 εταίρους και συντονίζεται από το Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) της Ιταλίας.

Η ομάδα 4CH προσδιορίζει επί του παρόντος τις ανάγκες των χρηστών συλλέγοντας και αναλύοντας εμπειρίες και πρακτικές που εφαρμόζονται στην Ευρώπη, προκειμένου να συμβάλει στο σχεδιασμό και τη δημιουργία του Κέντρου Τεχνογνωσίας για τη Διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Θα θέλαμε να ακούσουμε τη γνώμη σας! Πάρτε μέρος στην έρευνα μέχρι τις 22 Απριλίου εδώ!

preloader