Σειρά διαδικτυακών μαθημάτων: Επιμέλεια μεταδεδομένων ψηφιακών συλλογών

Apollonis_DCU_Webinars_1170x440Η Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας διοργανώνει στο πλαίσιο της Εθνικήq Υποδομήq για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για τη Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ μία σειρά από τρία διαδικτυακά μαθήματα με τίτλο “Επιμέλεια μεταδεδομένων ψηφιακών συλλογών στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες” που θα πραγματοποιηθούν στις 30 Μαρτίου, 6 Απριλίου και 13 Απριλίου 2021, από τις 5 έως τις 8 μ.μ. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι ελεύθερη κατόπιν δήλωσης συμμετοχής. Οι συμμετέχοντες μπορούν να παρακολουθήσουν είτε ολόκληρη τη σειρά είτε μεμονωμένα μαθήματα.

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι τις 23 Μαρτίου 2021.

Μάθημα Ι: Συλλογές δεδομένων και αποθετήρια

Τρίτη 30 Μαρτίου 2021, 5.00-8.00 μ.μ.

Τι είναι ψηφιακές συλλογές, μεταδεδομένα και αποθετήρια και γιατί τα χρειαζόμαστε; Πώς σχετίζονται με την Ανοικτή Επιστήμη; Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μία πρωτογενή ή δευτερογενή συλλογή; Συνάθροιση των μεταδεδομένων και ευρετηρίαση των τιμών για τη δημιουργία απλών και σύνθετων ερωτημάτων.

Διδάσκοντες: Χ. Παπαθεοδώρου | Γ. Τσάκωνας | Κ. Κραββαρίτης | Μ. Ηλβανίδου

Μάθημα ΙΙ: Επιμέλεια των μεταδεδομένων

Τρίτη 6 Απριλίου 2021, 5.00-8.00 μ.μ.

Ποιες είναι οι προκλήσεις του πηγαίου υλικού; Ποιες οι προϋποθέσεις για επιτυχή ανάκτηση της πληροφορίας; Ποιές εργασίες επιμέλειας απαιτούνται; Καθαρισμός μεταδεδομένων. Ζητήματα τυποποίησης των τιμών για την ομογενοποίηση των αρχείων (λ.χ., χρονικές εκφράσεις, τόποι, πρόσωπα, θέματα). Εμπλουτισμός των μεταδεδομένων (λ.χ., με επεξεργασία φυσικής γλώσσας).

Διδάσκοντες: Μ. Ηλβανίδου | Β. Λιακοπούλου | Β. Ντρίτσου

Μάθημα ΙΙΙ: Περιγραφή συλλογών

Τρίτη 13 Απριλίου 2021, 5.00-8.00 μ.μ.

Ποια είναι η δομή του υλικού μας; Γιατί χρειαζόμαστε ένα σχήμα τεκμηρίωσης; Πώς θα το δημιουργήσουμε; Πώς επιτυγχάνουμε ενιαία πρόσβαση σε ετερογενές υλικό; Ανάλυση της δομής των μεταδεδομένων των συλλογών. Μοντελοποίηση και δημιουργία σχήματος τεκμηρίωσης. Πρότυπα σχήματα. Μετασχηματισμός σχημάτων  σε κοινό σχήμα. Κοινή ευρετηρίαση.

Διδάσκοντες: Π. Κωνσταντόπουλος, Β. Ντρίτσου, Μ. Ηλβανίδου

Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής εδώ.

preloader