Παρουσίαση σε ημερίδα για τις Εθνικές Ερευνητικές Υποδομές, 25.02.2019

IMG_5233Την Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες, και τη Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία (ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ) παρουσίασε σε ημερίδα με θέμα «Οι Ερευνητικές Υποδομές στην υπηρεσία της Κοινωνίας και της Οικονομίας της Γνώσης» ο συντονιστής του έργου, Πάνος Κωνσταντόπουλος. Την ημερίδα συνδιοργάνωσαν η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας  στις 25.02.2019 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Στόχος της ημερίδας ήταν η ανάδειξη της σημασίας των Εθνικών Ερευνητικών Υποδομών στην κοινωνία και η συμβολή τους στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσω της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας.

 

preloader