Μαρία Ηλβανίδου

MariaIlvanidou

Η Μαρία Ηλβανίδου είναι αρχαιολόγος ειδικευμένη στις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες και εργάζεται ως επιστημονική συνεργάτιδα της Μονάδας Ψηφιακής Επιμέλειας / ΙΠΣΥ-Ε.Κ. Αθηνά από τον Ιανουάριο του 2018 για τις ανάγκες του έργου ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ: Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για τη Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία. Σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία στο ΕΚΠΑ (2001) και απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στα Συστήματα Πολιτισμικών Πληροφοριών και Διαχείρισης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς από το Πανεπιστήμιο Κρήτης (2005). Έκτοτε εργάστηκε σε διάφορα ερευνητικά έργα για την τεκμηρίωση, προβολή και διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς με τη χρήση ψηφιακών τεχνικών και εργαλείων, στο Υπουργείο Πολιτισμού, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, την Ακαδημία Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την ψηφιακή αρχαιολογία, τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών, τα πρότυπα τεκμηρίωσης, τον εννοιολογικό σχεδιασμό συστημάτων πολιτισμικής τεκμηρίωσης, και την πολιτιστική διαχείριση και επικοινωνία.

preloader