Η συμμετοχή της ΜΟΨΕ στο DH2016

Ημερομηνία: 2016-07-22

 

Η κοινότητα των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών συναντήθκε στην Κρακοβία στις 11-15 Ιουλίου στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου Digital Humanities 2016 (DH2016). Το DH αποτελεί το πλέον σημαντικό συνέδριο στον τομέα των ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών που διοργανώνεται ετησίως από την ADHO (Alliance of Digital Humanities Organizations) με σκοπό την προώθηση και την υποστήριξη της ψηφιακής έρευνας και διδασκαλίας στις ανθρωπιστικές επιστήμες.

Στο συνέδριο αυτής της χρονιάς, η Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας συμμετείχε με δύο long papers, ένα workshop και τέσσερα posters. Σημαντική παρουσία, στις φετινές εργασίες που υποβλήθηκαν από την ΜΟΨΕ, είχε το NeMO, η οντολογία που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου NeDiMAH για την μοντελοποίηση της ερευνητικής διαδικασίας στις ανθρωπιστικές επιστήμες. To workshop με τίτλο “Onlology-Based Recording and Discovery of Research Patterns in the Humanities“, με διοργανωτές τους Π. Κωνσταντόπουλο, Κ. Δάλλα, L. Hughes και S. Ross, εισήγαγε τους συμμετέχοντες στις διεργασίες ανάπτυξης και ανάλυσης της ερευνητικής εργασίας με χρήση του NeMO μέσα από παραδείγματα εργασίας των ίδιων των συμμετεχόντων. Στόχος ήταν η δημιουργία δομημένων περιγραφών σύμφωνα με την οντολογία αλλά και η διατύπωση σύνθετων ερωτημάτων που θα αναδείξουν συγκεκριμένα πρότυπα ερευνητικής εργασίας ή χρήσης πόρων.

Εκτός από το workshop, η ΜΟΨΕ συμμετείχε στο συνέδριο με τις παρακάτω εργασίες:

  • Constantopoulos, P., Hughes, L., Dallas, C., Pertsas, V., Papachristopoulos, L., Christodoulou, T., Contextualized Integration of Digital Humanities Research: Using the NeMO Ontology of Digital Humanities Methods.
  • Susan Schreibman, Agiatis Benardou, Claire Clivaz, Matej Durco, Marianne Huang, Eliza Papaki, Stef Scagliola, Toma Tasovac, Tanja Wissik,#dariahTeach: online teaching, MOOCs and beyond.
  • Agiatis Benardou, Valentine Charles, Nephelie Chatzidiakou, Panos Constantopoulos, Costis Dallas, Ana Isabel González Sáez, Sergiu Gordea, Lorna M. Hughes, Themistoklis Karavellas, Gregory Marcus, Leonidas Papachristopoulos, Vayianos Pertsas, Scholarly Research Activities and Digital Tools: When NeMO met FLOSS.
  • Agiatis Benardou, Alastair Dunning, Stefan Ekman, Vicky Garnett, Caspar Jordan, Ilze Lace, Eliza Papaki, Reflecting On And Refracting User Needs Through Case Studies In The Light Of Europeana Research.
  • Angeletaki, A., Benardou, A., Chatzidiakou, N., Papaki, E., Playing With Cultural Heritage Through Digital Gaming: The New Narrative of the ARK4 Project.
  • Eliza Papaki, James O’Sullivan, Antonio Rojas, Curating Community: Building A Communications Strategy For The European Association For Digital Humanities
preloader