Η Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας στο Enable Babel workshop του Pelagios Commons, 20-22 Φεβρουαρίου 2018

pelagios_in_GreekH  Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας, με τη συνεργάτιδα Μαρία Ηλβανίδου, ταξίδεψε ως το Βερολίνο, και το Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft, για να συμμετάσχει στις 20-22 Φεβρουαρίου στη συνάντηση εργασίας του Pelagios Commons με τίτλο “Enable Babel.” Εκεί συζητήθηκαν οι διαφορετικές, αλλά και οι εν δυνάμει, χρήσεις του εργαλείου Recogito και καταγράφηκαν οι πόροι που συνιστούν ζητούμενο για την κοινότητα, ενώ, με τη συμβολή της συνεργάτιδάς μας, το περιβάλλον χρήσης του Recogito μεταφράστηκε και στα Ελληνικά.

preloader