Ενεργά έργα

Η Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας, σε συνεργασία με ερευνητικούς, κυβερνητικούς και ιδιωτικούς οργανισμούς, εκτελεί έργα έρευνας, ανάπτυξης και παροχής υπηρεσιών που αναφέρονται στο ευρύτερο φάσμα της ψηφιακής επιμέλειας.

preloader