Ελίζα Παπάκη

papaki

Από τον Ιανουάριο του 2013 έχω ενταχθεί στην ομάδα της Μονάδας Ψηφιακής Επιμέλειας (ΜΟ.Ψ.Ε) του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» ως υπότροφος μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κινητικότητας Leonardo da Vinci και πλέον ως επιστημονικός συνεργάτης. Έχω ολοκληρώσει προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, απ΄ όπου και κατάγομαι, με ειδίκευση στην Ιστορία κατά τα έτη 2007-2011 και στην συνέχεια μεταπτυχιακές σπουδές στο Trinity College στο Δουβλίνο στο πρόγραμμα “Public History and Cultural Heritage” το 2011-2012. Τον Ιανουάριο με Μάιο 2012 εκπόνησα πρακτική εργασία στο Dublin City Library and Archive στο Δουβλίνο με στόχο την συλλογή αρχειακού υλικού και την παρουσίαση του σε βάση δεδομένων για σκοπούς διευκόλυνσης των χρηστών του Αρχείου, γεγονός που αποτέλεσε το έναυσμα για γνωριμία με το πεδίο των Digital Humanities.
Η τρέχουσα δραστηριοποίηση μου στην Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας προσανατολίζεται στην εύρεση, συλλογή και κατανόηση ψηφιακών ερευνητικών πρακτικών στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες για τους σκοπούς του ερευνητικού έργου Europeana Cloud. Στο πλαίσιο του Δικτύου Υποδομών για την Έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΔΥΑΣ) και του ευρωπαϊκού DARIAH-EU δραστηριοποιούμαι σε αντίστοιχες ενέργειες καταγραφής των αναγκών της ερευνητικής κοινότητας καθώς και στη δημιουργία, προβολή και ενίσχυση του δικτύου ερευνητών. Παράλληλα συμμετείχα στην διεξαγωγή ποιοτικής έρευνας για τους σκοπούς του ερευνητικού έργου BioASQ (Μεγάλης-έκτασης σημασιολογική ευρετηρίαση και ερωταποκρίσεις στο πεδίο της Βιοιατρικής) και στη μοντελοποίηση διεργασιών της ερευνητικής εργασίας στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες για τους σκοπούς του ευρωπαϊκού έργου NeDiMAH (Δίκτυο Ψηφιακών Μεθόδων στις Τέχνες και τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες).

preloader