Αγιάτις Μπενάρδου

Benardou

Από το 2009 είμαι συνεργαζόμενη ερευνήτρια στη Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας. Αρχικά ασχολήθηκα με τη μοντελοποίηση των διεργασιών της ιστορικής και αρχαιολογικής μελετητικής και ερευνητικής εργασίας και συλλογή και επεξεργασία δεδομένων σχετικά με τα τεκμήρια, τις μεθόδους  και τις υποδομές της έρευνας στις ανθρωπιστικές επιστήμες στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου Preparing DARIAH. Εν συνεχεία συμμετείχα στο Δίκτυο Υποδομών για την Έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΔΥΑΣ), και στο έργο EHRI (European Holocaust Research Infrastructure), με αντικείμενο τον προσδιορισμό και την ανάλυση των ερευνητικών πρακτικών και της χρήσης του αρχειακού υλικού τόσο εντός όσο και εκτός ψηφιακού χώρου, καθώς και του τρόπου με τον οποίο αυτές θα μπορούσαν να υποστηρίξουν και να ενισχύσουν την έρευνα της περιόδου του Ολοκαυτώματος.

Από το 2013 είμαι επικεφαλής ενός Πακέτου Εργασίας (Work Package Leader) του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου Europeana Cloud, το οποίο έχει στόχο την αξιολόγηση των ερευνητικών αναγκών στο σύστημα Cloud και την διασφάλιση της εμπλοκής της ερευνητικής κοινότητας.

Προτού επιστρέψω στην Ελλάδα το 2004, απέκτησα πτυχίο (ΒΑ) και μεταπτυχιακό (ΜΑ) στην Αρχαία Ιστορία από το King’s College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, από όπου, το 2007, απέκτησα και διδακτορικό τίτλο (PhD) στην Αρχαία Ιστορία και Αρχαιολογία με θέμα την κοινωνική και οικονομική ιστορία της Κορινθίας από τις αρχές της Πελοποννησιακής Συμμαχίας έως την Ειρήνη του Βασιλέα. Έχω επίσης μεταπτυχιακό τίτλο στην Πολιτιστική Διαχείριση και Επικοινωνία από το τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου. Έχω συμμετάσχει σε ελληνικές και ξένες αρχαιολογικές ανασκαφές και επιφανειακές έρευνες (Ωρωπός, Ελεύθερνα, Ιθάκη, Κορινθία) και έχω λάβει μέρος σε συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχω εργαστεί στο Τμήμα Ξένων Σχολών, Ελληνικών και Ξένων Επιστημονικών Ιδρυμάτων, Οργανισμών και Διεθνών Θεμάτων της Διεύθυνσης Προιστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και στην Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού. Το 2008 εργάστηκα στη μονάδα Καινοτομίας της εταιρείας PRC Group – The Management House ως σύμβουλος πολιτιστικής διαχείρισης, στο συντονισμό των ενεργειών τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης του Έργου <<Ψηφιοποίηση και ψηφιακή τεκμηρίωση συλλογών μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού>>.

preloader