Γιάννης Κωτίδης

kotidis

Είμαι Συνεργαζόμενος Ερευνητής της Μονάδας Ψηφιακής Επιμέλειας και Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είμαι διπλωματούχος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Επιστήμης Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Το φθινόπωρο του 1995, εντάχθηκα στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου του Maryland, όπου ελαβα μου Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (1997) και το Διδακτορικό Τίτλο στης Επιστήμη των Υπολογιστών (2000). Μέχρι τον Ιανουάριο του 2006 δούλευα σαν ανώτερο στέλεχος της ομάδας διαχείρισης βάσεων δεδομένων στο ερευνητικό κέντρο της ΑΤ&Τ Labs – Research.

Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν συστήματα, εφαρμογές και εργαλεία διαχείρισης πολύ μεγάλων βάσεων δεδομένων. Αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αποθήκες δεδομένων, συστήματα ολοκλήρωσης καθώς και κατανεμημένα και διάχυτα συστήματα. Στη μονάδα ψηφιακής επιμέλειας αναζητώ τεχνικές για την μακρόχρονη διατήρηση βάσεων δεδομένων οι οποίες θα μας επιτρέπουν να διατηρούμε όχι μόνο το περιεχόμενο αλλά και την λειτουργικότητα και χρηστικότητα των βάσεων. Στόχος μας είναι να οριοθετήσουμε νέες τεχνικές μακρόχρονης διατήρησης βάσεων δεδομένων βασισμένες σε πρακτικές ταξινόμησης, συμπίεσης, παραγωγής περιλήψεων, ευρετηριασμού και αποτίμησης, σχεδιασμένες ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται αποδοτικά εκατοντάδες βάσεις δεδομένων μεγάλου μεγέθους.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιεύσεων μου, παρακαλώ συμβουλευτείτε την προσωπική μου σελίδα.

preloader